увеличение на майчинските и детските надбавки.

Децата имат интензивна нужда от присъствието на родителите си в първите години: проучванията доказват еднозначно нуждата на детето от родителите, особено майката, през ранните си години до себе си (0-3 и нагоре). За да може майката да си позволи да бъде до детето си в ранните години, тя трябва да има финансовата обезпеченост да може да го отглежда с достойнство. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 години в настоящия момент е под новия праг на бедността и под минималната работна заплата – тоест, ако майката няма други доходи и единственият доход е от партньора й, отглеждането на децата става изключително трудно и е предизвикателство по отношение на финансите.
Потенциални искания:
Целящи да стимулират не ‘паразитно’ ползване на социални придобивки, а да са в помощ на работещите данъкоплатци
-          обвързване на обезщетението за отглеждане на дете до 2 години с МРЗ (минималната работна заплата)
-          увеличение на семейните помощи за децаот 35.00 лв на 50.00 лв./за едно дете/
-         семейни помощи за деца, без обвързване с минимален доход на член от семейството
-          подобрени условия в ясли и градини /разкриване на нови детски заведения, които да осигурят достатъчно места за всички деца при спазване на нормативно установената численост в групите/
Обосновка и аргументи:
Всички тези мерки целят да насърчат по-добри условия за раждане и отглеждане на дете именно сред средната класа родители, които обичайно са работещи данъкоплатци

 


Елена Милушева и Кристина Милтенова    Свържете се с автора на петицията