Изграждане на площадка за (Street Fitness) в гр. Пловдив

Нека се съберем колкото се може повече хора... :)