Да запазим символа ПОКРИТ МОСТ- гр. Ловеч

 

 

 Петиция: до МК; до МРРБ; до ICOMOS; до ГИОКИН; до ЕК; до АРБ; до САБ ;  до Общински съвет Ловеч

      Тази петиция е срещу посегателството на Покрития мост, известен сега  като    Покритият  мост на майстор  Колю Фичето, национален символ на България и емблема на град Ловеч!!!

       Уважаеми хора,    

    Правят се опити за посегателството на един национален символ и гордост на град Ловеч–Покрития мост. В план е грандиозен проект на местните управници и се кандидатства за европейско финансиране за обновяване на централната градска част и преобразуването на Покритият мост от автентичния му дървен вид по проект:„Преустройство и рехабилитация на Покрит мост,гр. Ловеч”161PO001/5-02/2012/031.    

    Подменят  фасадата на моста с бяла мазилка, каменна облицовка и дървени елементи, стъклена фасада на входа и изхода. Редуцират се съществуващите прозорци по северната и южната фасада и се предлагат дървени пана и рамки около тях. Прави се  различна визия и промяна на обема на двете фасади на моста: северната за музеен кът- еркер от полу кръгла форма/запазва се сегашния обем/, а южната фасада като място за отдих-нов правоъгълен еркер за тераса.Покривът да се преустрои с метална конструкция от неръждаема стомана, облечена в стъкло. На моста ще бъде променено осветлението в екстериора и интериора, ще се изградят водопроводи, канализация, климатизация.Предвижда се  дървената обшивка на моста, да бъде премахната и от четирите му фасади и да се приложат“мерки за енергийна ефективност-полагане на топлоизолация/стеропор,фибран/ по фасади, под и      покривни пространства”.

   Емблемата на Ловеч и символ на България - Покритият мост е уникален по своята същност с автентичният си вид и единствен по рода си на Балканския полуостров.  В Европа съществуват само още три подобни моста - в Люцерн, Флоренция и Ерфурт.         

   Покритият мост е официалния символ на Ловеч и никой не може да посяга на тази светиня сътворена през 1874-1876 г. от българският строител Никола Фичев. В строежа се включват много жители на Ловеч. Уста̀ Колю Фичето („уста“ - майстор, учител, професор), е български възрожденски строител, архитект и скулптор.  Моста е изграден на 5 каменни устоя, изцяло е от дърво, без метални части, като при сглобките са използвани дървени клинове. Дължината му е 84 м.; височина 7 м.; ширината 10 м. Горните части на каменните устои са украсени с патриотични скулптурни изображения на лъв, двуглав орел, женски торс, бича на поробителя. Във вътрешността, от двете страни на улицата, са устроени 64 малки дюкянчета.

   На 3 август 1925 г. дървения мост изгаря почти до основи. На негово място през 1926-1931 г. е изграден нов железобетонен покрит мост по проект на архитект Ст. Олеков и инженер Цветков.

  През 1981-1982 г., след реконструкция с интерпретиране по проект на архитект Златев и инженер Малеев, железобетонният мост е реконструиран като придобива днешния си вид, който напомня и имитира  варианта, дело на Колю Фичето, което е очевидно от снимките.  Съществуват исторически документи и чертежи по които е правена реконструкцията. Търсен е духа на дървената фасада, смесен със силата и устойчивостта на бетона. На моста е поставено електрическо подово отопление, изградени са  водопроводи и  канализация, работещи и до днес.  Изграден е нов транспортен мост в непосредствена близост, за да се запази  автентичния вид на Покрития  мост, сега пешеходен.

   Мостът е основна забележителност за гостите на Ловеч. Покритият мост свързва новата част на града със стария град - архитектурно историческия резерват „Вароша”, където се намират музеят и паметникът  на Васил Левски, Етнографският музей и Средновековната крепост „Хисаря“. Покритият  мост- достоверен образ на моста  на Колю Фичето в Ловеч, в този си вид, е вече утвърдена емблема на града и притежание на всички . В него е вграден споменът за строителния гении на българина. Мостът- максимално се доближава до  първообраза на изгорелия мост и е   най-сполучливия достоверен образ  на оригиналния мост на Колю Фичето. Посегателсва върху него, водещи до промяна на външния вид, ще прекъснат връзката с великия възрожденски майстор и ще заличат част от българската история.    

 Абсурдно и кичозно  е  решението на проектантите да дадат различна визия на  двете фасади на моста, нарушава се симетрията и цялостта на съоръжението. Свалянето на дървената обшивка, подмяната с бутафорни материали и бяла мазилка на моста, намиращ се в зона с висока влажност- над река, редуцирането на съществуващите прозорци и нова покривна метална конструкция облечена в стъкло, създава  в  действителност  нов архитектурен обект. Недопустима е подмяната на Покритият мост в гр. Ловеч, неразделна част от национален архитектурно- исторически резерват ,,Вароша"- част от групова културна ценност, в ансамбъл, намиращ се в защитена територя /ЗКН/.Проектът  нарушава изискването на Наредба №7/2004г., за енергийна ефективност на сградите, Глава Първа, чл.1,ал.3,т.1, според което  ,,Наредбата не се прилага ,,за сгради и културни ценности включени в обвахата на ЗКН”    

   Възникват въпросите: Защо Покритият мост не е обявен за  национален идивидуален паметник на културата, а е обикновенна улица,,Мостова”? Нужна и наложителна ли е нова промяна на Покрития мост? Какви са подбудите за такъв проект? Ловчалии не желаят посегателство над моста и превръщането му в поредния безсмислен архитектурен кич, с цел усвояване на повече средства от еврофондовете, от кмета, общината и държавата и техните  обръчи от фирми и архитекти. В общината са входирани десетки жалби и подписки, срещу евро проектите, но те са изцяло игнорирани от администрацията, която продължава да процедира проекта с цел финализирането му. Покритият мост е обявен за културна ценност от национално значение, като основен елемент от архитектурен резерват,,Вароша"- групова недвижима  културна ценност- ГНКЦ и като такъв е под защита. Необходимо е единствено професионална консервация  на дървената част на Покритият мост.

    Бившия кмет тихомълком е променил акта за собственост на моста, от държавна в Акт № 63161/16.02.2011г., с който Покрит мост е признат за частна общинска собственост, с които грубо са нарушени публични обществени интереси на Ловчалии и държавата. Фрапиращо в документите, че в нова скица на кадастъра в Ловеч №15-365430-10.10.2014г.,не съществува Покрит мост, а моста е вписан като ,,Сграда за търговия”.  Новия  кмет, също продължава процедирането на проекта, въпреки предизборните обещания за спиране на проекта и запазване сегашния вид на моста, той ще бъде саниран с минерална вата и гипсокартон от вътре и отвън,ще се премахва външната дървена обшивка и заменя с нова. Въпреки, че проекта е в нарушение на българското законодателство Закона за културното наследство- ЗКН и множеството жалби, новия проект е одобрен и съгласуван с Министерство на културата и НИНКН № 33-893/14.08.2015г., които прикриват юридическия статут на моста, като културна ценност. Новия кмет тихомълком е издал  Разрешение за строеж № 139/ 09.11.2015г. на Общината, на нов 4 проект, които не е обществено обсъждан от Ловчалии. Общината и кмета след санирането и ремонта, явно     смятат да разпродават Покритият мост и Младежкия дом, видимо от техни документи. 

През февруари 2017г. общината отново рестартира проекта под  друга  скрита  форма, като Програма за опазване на Покрит мост, включваща и евро проекта и стрителното разрешение. Такава програма за моста  има  и  е част от действаща Наредба №10/1978г. за опазване на Резервата, включваща и моста. На 20 февруари се проведе Обществено обсъждане  и Ловчалии отхвърлиха за пореден път Проекта за саниране на моста и Програмата на общината, което общината прикрива. Министерство на културата и общината отказват да предоставят евро проектите на Ловчалии /ЗДОИ/. 

    Моля, подпишете Петицията за СПИРАНЕ на процедурите по одобряване и реализиране на целия безсмислен проект, за отмяна на Разрешение за строеж № 139/ 09.11.2015г.,  за да се спре това брутално посегателството върху един национален културно-исторически-архитектурен обект на България, Покритият мост символ на градежа на моста на Колю Фичето в Ловеч, с единствена цел усвояването на пари от Европейски Съюз!  Изискваме от  Министерство на културата,  да бъде предоставен статут на индивидуална недвижима културна ценност на сегашния вид на Покрития мост!

...................................................................................................................................................................................................

Инициативен комитет ,,Да запазим символа Покрит мост-Ловеч"

ЖАЛБА- Да запазим Покрит мост гр. Ловеч, до Министерствата МК и МРРБ, ДНСК /от Инициативен комитет/

https://www.dropbox.com/s/t6t5tmqfn88h5jt/JALBA-%20Pokrit%20most%20-%D0%9F-1.doc?dl=0

Становище ИКОМОС, за запазване на моста https://www.dropbox.com/s/k00juogwvaqfz09/stanoviste-ICOMOS.pdf?dl=0

Становище ГИОКИН, за запазване на сегашния вид моста. https://www.dropbox.com/s/1tssktvdgoles7c/stanoviste%20GIOKIN%20DOC100116-003.pdf?dl=0

Становище Дружество ,,Архитектурно наследство"към САБ, за запазване на моста.   https://www.dropbox.com/s/058to9ny7i9u4xw/stanoviste-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6.%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82.%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf?dl=0  

Становище арх.Л.Стоилова, за запазване на моста. https://www.dropbox.com/s/9evj6jtqoe9n7cd/stanoviste-%D0%B0%D1%80%D1%85.%D0%9B.%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf?dl=0

ФБ ГРУПА-  Да запазим символа Покрит мост е създадена за обществено обсъждане и дебати срещу посегателството над реконструкцията на  ПОКРИТИЯ МОСТ НА КОЛЮ ФИЧЕТО    https://www.facebook.com/groups/1446696885635818/

Документи: тихомълком променен акт за собственост, за отмяна на Акт № 63161/16.02.2011г. , с който Покрит мост е признат за частна общинска собственост.  Фрапиращо в документите, че в нова скица на кадстъра в Ловеч №15-365430-10.10.2014г., не съществува Покрит мост, а моста е вписан като ,,Сграда за търговия”.  За  отмяна на Разрешение за строеж № 139/ 09.11.2015г. Общината и кмета след санирането и ремонта, смятат да разпродават Покритият мост и Младежкия дом.   https://www.dropbox.com/s/q36ojvuxl3zzw6b/Akt%20sobstvenost-kadastar-stroej.pdf?oref=e

Експертиза на проф. Панайотов, за запазване на оригиналната дървена импрегнирана дъбова  обшивка на моста https://www.dropbox.com/s/wadksmkeepagr5w/stan-Panayotov.pdf?dl=0 

Уста Колю Фичето /1800-1881/  http://www.pravoslavieto.com/history/19/1800_K_Ficheto/index.htm

Безсмислените проекти  на "Община Ловеч изпълнява проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. ..1. Преустройство и реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч; 2. Рехабилитация на Зоопарк, гр. Ловеч; 3. Преустройство и рехабилитация на Покрит мост, гр. Ловеч; 4. Преустройство на сградата на фондохранилището на Художествена галерия-Ловеч и Регионален историческия музей-Ловеч; 5. Реконструкция и рехабилитация, вкл. въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на ул. „Крайречна”, ул. „Осъмска” и ул. „Баховско шосе”; 6. Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков”. 

Грандиозния проект на община и държава ,,Приказен ще става Ловеч в следващите години".... За кого е тази приказка? За град пръв с демографската си криза, с изчезващо население, град в който няма никакъв поминък, освен работа за  администрацията,  Не го позволявайте Ловчалии!!!   http://www.lovechonline.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82/    

 /на снимките са автентичния някогашен мост на Колю Фичето, сегашния вид на моста и белия проект, който разбуди Ловеч и цяла България/ ...............................................................................................................................

This petition is against the encroachment of Covered Bridge, now known as the Covered Bridge of Kolyu Ficheto national symbol of Bulgaria and emblem of Lovech !!!
       Dear people,
    
There are attempts to undermine a national symbol and pride of the town of Lovech - Covered Bridge. In plan is grandiose project of local rulers and apply for EU funding for the renovation of downtown and the transformation of the covered bridge of its authentic wood appearance on the project "Reconstruction and rehabilitation of Covered Bridge, Lovech." 161PO001 / 5- 02/2012/031. The emblem of the Republic of Bulgaria and symbol - Covered Bridge is unique in its nature with the authentic look and unique in the Balkans. In Europe there are only three similar bridges - in Lucerne, Florence and Erfurt. Bulgarians do not wish harm to the bridge and turning it into another meaningless architectural kitsch, the sole purpose absorb more EU funds, the mayor, the municipality and the state and their rings of firms and architects. The projects do not comply with the Law on Cultural Heritage. The municipality were filed dozens of complaints and petitions against European projects, but they are totally ignored by the administration and the state.
  
Please sign the petition to stop the procedures for approval and implementation of the whole project pointless to cancel the permission for construction № 139 / 09.11.2015g. In order to stop this brutal encroachment on national cultural and historical-architectural object of Bulgaria, Covered Bridge a symbol of the construction of the bridge to the Great Master in Lovech, the sole purpose of absorbing money from the European Union!