Декларация към НС за обсъждане на проектозакона за образованието

ДО

Председателя на Народното събрание

Председателя на Комисията по образованието, науката

и въпросите на децата, младежта и спорта на Народното събрание

Председателя на Комисията по правни въпроси на Народното събрание

Министъра на образованието, младежта и науката

Всички медии

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с публикуването на проектa на Закон за предучилищното и училищното образование от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на 14.02.2012 г. за обществено обсъждане, долуподписаните граждани и организации заявяваме, че отделеното време от 2 седмици за обществено обсъждане е недопустимо кратко за закон с толкова голямо значение за цялостния обществен живот и настояваме:

 1. Срокът за обществено обсъждане да бъде удължен до вземане на решение от Комисията по образованието за внасяне на първо четене в Народното събрание.
 2. МОМН да публикува проектите за стандартите по проектозакона преди внасянето му в Комисията по образованието.
 3. МОМН да направи публично обобщение на получените мнения по закона с участие на граждански организации за осигуряване на прозрачност на процеса.
 4. МОМН да изрази становище по получената обратна връзка и да идентифицира приетите и неприети мнения и предложените корекции на проектозакона.
 5. Преди внасяне на проектозакона на първо четене в Народното събрание, Комисията по образование да организира отворено заседание, на което да бъдат представени обобщените обществени мнения по проектозакона от гражданските организации.
 6. Дискусиите по проектозакона в Народното събрание да се излъчват на живо в Интернет или по телевизията.

Вярваме, че приемането на нашите предложения ще осигури толкова необходимия прозрачен и същностен обществен диалог по предложението за Закон за предучилищното и училищното образование. Мненията на гражданите и организациите ще бъдат събирани и обобщавани на адрес: www.progresivno.org с електронна поща: info@progresivno.org.

 • Институт за прогресивно образование
 • Асоциация "Родители"
 • Фондация "Пайдея"
 • Инициативен родителски комитет
 • Център за независим живот
 • Професионален форум за образованието
 • Център за образователни инициативи
 • Детска къща "Монтесори"
 • Форум за наблюдение и анализ на публични политики
 • Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия
 • НПО "Надежда за нас-2007"
 • Гражданска инициатива за семейството
 • Център за приобщаващо образование
 • Сдружение "Елисавета Кларк и Пенка Касабова"
 • Фондация за човешки отношения
 • БАСКОМ - Българска асоциация на софтуерните компании
 • Проект "Новото образование"
 • Народно читалище "Бъдеще сега 2006"
 • Национален младежки форум в България

Институт за прогресивно образование    Свържете се с автора на петицията