Петиция към Европейските институциии относно правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС

ПЕТИЦИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

До:

Г-н Жан-Клод Юнкер, Председател на Европейската комисия

Г-н Доналд Туск, Председател на Европейския съвет

Г-н Антонио Таяни, Председател на Европейския парламент  

 

Ние сме Лили и Дари. Заедно сме от почти 9 години. Ние сме една от хилядите еднополови двойки в България, които живеят извън закона, в правен вакуум.

Узаконихме връзката си в Кралство Великобритания. След връщането си в България отидохме в общината да подадем заявление за промяна на семейното си положение, както изисква Законът за гражданската регистрация. Отказаха ни! Оттогава се борим Столична Община, Административен съд София-град и Върховния административен съд да признаят брака ни. Вярваме в справедливостта и правовата държава, а безрезервната подкрепа на организации-защитници на човешките права, които застанаха до нас, ни дава сили!

Делото за признаването на брака ни не е единствената битка, която се наложи да водим. От 2016 г. правим опити да имаме дете чрез асистирана репродукция. След 5 неуспешни опита кандидатствахме към Центъра за асистирана репродукция, който отпуска финансова помощ на двойки жена-мъж или на самотни жени с доказани репродуктивни проблеми. Отказаха ни! Отказаха ни, защото в заявлението написахме, че имаме брак и записахме имената си като съпрузи.

Липсата на признаване на правата ни, произтичащи от брака, ни кара да живеем в постоянен страх:

  • Страх, че нераждалият родител никога няма да получи родителски права над детето си;
  • Страх, че ако раждалият родител почине, детето ни ще отиде в институция, поради липсата на родителски права на втория родител;
  • Страх, че ако партньорът ни постъпи в болница, ние няма да имаме информация за него и да дадем информирано съгласие за животоспасяващи процедури;
  • Страх, че партньорът ни ще почине, а ние няма да можем да наследим общото ни жилище;
  • И още много други страхове, произтичащи от липсата на права.

 

България е една от малкото страни в Европейския съюз, в която семейството на Лили и Дари няма правна защита, както нямат правна защита и семействата на много други партньори от един и същи пол. Непризнаването на сключения в друга държава-членка брак между лица от един и същи пол, ведно с правните последици от него, поставя съответните лица в изключително неблагоприятно положение. Нарушава тяхното право на човешко достойнство, правото им на встъпване в брак и на създаване на семейство, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на равенство пред закона и забраната за дискриминация, основана на сексуална ориентация, гарантирани от Хартата за основните права на ЕС.

Непризнаването на гражданския брак между Лили и Дари е в противоречие с разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правата на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (Директива за свободно движение), тъй като е сключен в държава-членка на ЕС (Обединеното кралство), където лицата са пребивавали законно, упражнявайки правото си на свободно движение. С това Република България не е изпълнила свое задължение, произтичащо от законодателството на ЕС.

Ето защо, призоваваме европейските институции:

  • Да поискат информация как Република България прилага съществуващото европейско законодателство за гарантиране правото на свободно движение на гражданите на Европейския съюз по отношение на семейства с партньори от същия пол, които имат признат брак или съжителство в друга страна-членка. Ако се установят нарушения на правото на ЕС, да предприемат мерки за тяхното отстраняване.
  • Да прецизират законодателството на Европейския съюз, така че правата на еднополовите двойки да се гарантират по един и същи начин във всички държави-членки на Съюза.

Петицията е инициирана от: Лилия Бабулкова, Дарина Коилова, Младежка ЛГБТ организация „Действие“, Фондация „Глас-България“, правозащитна онлайн платформа „Маргиналия“ и Фондация „Ресурсен център Билитис“.

Ако сте подписали тази петиция, вероятно бихте искали да подпишете и петицията до Българското правителство


Фондация Ресурсен център Билитис    Свържете се с автора на петицията