МАВЗОЛЕЙ -КОСТНИЦА,,Св.Неделя" гр.Батак-НЕЗАКОНЕН ХРАМ-ПЕТИЦИЯ до UNESCO

 

 

За ДОКУМЕНТНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  на Кмета  на гр.Батак при  Промяна на Собствеността на Националната Светиня-Мавзолея -костница ,,Св.Неделя,, гр.Батак от Публична Държавна в Частна Общинска собственост и

СЪСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ -престъпление по чл.310,311,285,209 от НК, с цел извършеното Дарение

Четете Жалба До: Върховна Касационна Прокуратура тук:http://buditel1batak.blog.bg/history/2013/03/14/jalba-do-vyrhovna-kasacionna-prokuratura-otnosno-presyplenii.1064287

ЦИТАТИ от ,,Житие и Акатист/молитва/ на Свети баташки новомъченици,, автор Иван Николов-богослов, където националните герои Априлци-въстанали и умрели за Свободата на Отечеството са сравнени с овце и агнета и е затрита цялата история за въстанието в Батак-1876г.:

,,Христовите агънца , обречени нА ЗАКОЛЕНИЕ, СТОЯЛИ И СМИРЕНО ЧАКАЛИ РЕДА СИ,,/стр.20, житие/

,,Желанието на светите Баташки мъченици било да умрат за своята вяра/ср.54 Кондак 7

,,Избрани Христови Агнета, заклани като изкупителна жертва за греховете на българския народ,, стр.41/Акатист/

Кои грехове на българския народ? Може би греха че е поискал да бъде свободен?

На знамето на батачани-Априлци 1876г. пише: ,,СВОБОДА  ИЛИ  СМЪРТ,,.

Знамето е извезано от Стефана  поп Нейчева-дъщерята на местния свещеник поп Нейчо, който освещава знамето и също е въстаник от въстанието в Батак 1876г.

 

П Е Т И Ц И Я

ДО   ЮНЕСКО, чрез Министъра на Културата

С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА МАВЗОЛЕЯ-КОСТНИЦА,,Св.Неделя"-ГР.БАТАК В СПИСЪКА НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА ЮНЕСКО,катонай-ярък пример за паметник съхранил родния език, вяра и култура/ подоб.пример под закрила на Юнеско:ц.Св.Атанасий,с.Пороище

На 03.04.2012 Министерство на Културата постанови да се запази музейния статут на Мавзолея - костница гр.Батак и     да се преустановят богослуженията в нея,тъй като с това се руши културно-историческото наследство. Въпреки това,като проява на незaчитане на върховенството на закона, богослуженията не са преустановени, паленето на свещи в историческата църква-костница продължава и автентичния вид не е възстановен. /http://mc.government.bg/newsn.php?n=2941&i=

 

Г-жо БОКОВА,

ИСТОРИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В ГР.БАТАК Е СПЕЦИАЛНА.
ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМО И СПЕЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕЯ.  ТЯ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕН ХРАМ.

В ДНЕШНИЯ ГЛОБАЛИЗИРАЩ СЕ СВЯТ,  МАВЗОЛЕЯТ -КОСТНИЦА  В БАТАК Е ПРИМЕР И ИСТОРИЧЕСКА ПОУКА ЗА ХОРАТА, КОИТО ВОЮВАТ, КОИТО НЕ ЗАЧИТАТ ПРАВОТО НА СВОБОДА, ВЯРА И РОДЕН ЕЗИК.

Историческата църква,,Св. Неделя,, е единствената църква , в която през турското робство е извоювано богослуженията да се извършват на старобългарски, а не на гръцки,с което е съхранила родния език.

Построена само за 75 дни през 1813г. с  усилията на всички батачани, църквата е последната крепост по време на Въстанието в Батак 1876г.. В нея са обезглавени и загинали около 2000 родолюбиви българи въстанали  в името на Свободата на България.

ЗАТОВА ТЯ ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ ВПИСАНА В СПИСЪКА НА ЮНЕСКО, С КОЕТО ДА ОСЪЩЕСТВИ СВОЯТА ГОЛЯМА ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ: СВОБОДА НА ВОЛЯТА ,   ПРАВО НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ  И  МАТЕРЕН ЕЗИК.

ИМЕННО ТАЗИ НЕЙНА ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ Е ПЪТЯ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА СВЕТОВНИЯ МИР, КЪМ КОЙТО СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИВИЛИЗАЦИЯ СЕ СТРЕМИ. А ТОВА Е И ПЪТЯ КЪМ СВЕТОВНИЯ ЧОВЕШКИ ПРОГРЕС.

ТОВА СА И ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИ ЮНЕСКО: ДА ИЗГРАДИ МИРА В УМОВЕТЕ НА ХОРАТА! ЗАТОВА И СЕ

ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС, ХОРАТА, КОИТО СЕ ГРИЖИТЕ ЗА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО.

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА МАВЗОЛЕЯ -КОСТНИЦА,,СВ.НЕДЕЛЯ,,  В ДЕЙСТВАЩ ХРАМ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВАЖНИ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ  И ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА Й МИСИЯ.
НЕДОПУСТИМО И НЕПОЧТЕНО КЪМ ИСТОРИЯТА Е ТАМ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ КРЪЩЕНКИ, СВАТБИ И ДА СЕ ПАЛЯТ СВЕЩИ.

ТАМ КЪДЕТО 2000 НАШИ НАЦИОНАЛНИ ГЕРОИ СА ПРОЛЯЛИ КРЪВТА СИ ЗА ВЯРА И СВОБОДА!

ВСИЧКО ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОЙТО ЦЕЛИ ЗАПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, КОЯТО Е НАШЕТО КУЛТУРНО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО.

МАВЗОЛЕЯТ-КОСТНИЦА БАТАК ПРИНАДЛЕЖИ ДУХОВНО НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И Е ИСТОРИЧЕСКА ПОУКА ЗА ЦЯЛ СВЯТ.

ДЛЪЖНИ СМЕ ПРЕД ПОКОЛЕНИЯТА МАВЗОЛЕЯТ-КОСТНИЦА БАТАК ДА ОСТАНЕ МУЗЕЙ В АВТЕНТИЧНИЯ СИ ВИД И ТАКА ДА ГОВОРИ НА ПОКОЛЕНИЯТА. ТОВА  Е БЪЛГАРСКИЯ  ПАНТЕОН НА БЕЗСМЪРТНИТЕ ГЕРОИ ДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА НАШАТА СВОБОДА- ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕСТ!ДА ЗАПАЗИМ ЖИВА ИСТОРИЯТА.

ВОЛЯТА НА ОЦЕЛЕЛИТЕ СЛЕД ВЪСТАНИЕТО И КЛАНЕТО 1876Г.БАТАЧАНИ , ПЪРВОСТРОИТЕЛИ И ПЪРВОПРИТЕЖАТЕЛИ НА ХРАМА, СЪЗАКЛЯТНИЦИ НА ЛЕВСКИ И ВОЛОВ, Е КОСТНИЦАТА,,СВ.НЕДЕЛЯ,,В БАТАК ДА ОСТАНЕ ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКАТА САМОЖЕРТВА ЗА СВОБОДА И В НЕГО ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ БОГОСЛУЖЕНИЯ. /волеизявление във в-к ,,Народний Глас,, от 25 .02. 1880г./

ЗА ЦЕЛТА ПРЕЗ 1912Г.Е ПОСТРОЕН В СЪСЕДСТВО НОВИЯ ХРАМ ,,УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО,,КОЙТО ДА ПОЕМЕ ДНЕС И УТРЕ НУЖДИТЕ ЗА БОГОСЛУЖЕНИЯ.    ДА УВАЖИМ ПАМЕТТА И ВОЛЯТА! НЕКА НЕ ПОЗВОЛИМ БАТАК ДА СТАНЕ МИТ!

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА ФЕВРУАРИ 2012 ЖИТЕЛИТЕ НА БАТАК /МАЛЪК ГРАД-ОБЩО 1500 ДУШИ ПО ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК/
СЪБРАХА РЪЧНО 797 ПОДПИСА /към 12.03.2012/ В ЗАЩИТА НА ТАЗИ ИДЕЯ И ПРОДЪЛЖАВАТ СВОЯТА ПОДПИСКА. КЪМ ТЕХНИЯ ГЛАС СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ И АРХИТЕКТИ , ИСТОРИЦИ И ГРАЖДАНИ  с декларация и подписка изпратена до държавните институции в България:

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я /Отворено писмо/  оповестена и приета за офиц. док. с единодушно гласуване на Общо Събрание на Камара на Архитектите –Пловдив,на 26.01. 2012г /подписка- отворена /.

Повод: незаконосъобразна намеса и нарушаване на  интериора.

Искания: 1.Да се вземат незабавни мерки по съхранение на интериора на  ц.-костница ,,Св. Неделя,, -гр.Батак и се спрат  некомпетентните намеси, касаещи обзавеждане на интериора със столове ,свещници, шарени покривки,сухи цветя  и др., както и паленето на свещи, с което се увреждат стените и пода. Да се спре търгуването в двора на църквата на сувенирчета, герданчета, и др., с което се погазва историческата значимост на паметника.

2.Спазване на законовите разпоредби на Р. България с цел Опазване  на Ц.-костница ,,Св.Неделя ,,. Същата да бъде поставена под специална законова закрила каквато подобава за културно -исторически паметник от Национално Значение.

3.Да се впише наново в списъка на Музеите в България, ц.-костница ,,Св.Неделя,, в гр.Батак, с произтичащата от това правна закрила .   Считаме че отписването на Църквата- костница  в Батак от списъка на Музеите  е сериозна грешка и настояваме този въпрос да се преразгледа незабавно .             Не е срамно да признаем грешките, срамно  е да не ги поправим.

Правни Основания за иска: Закон  за културното наследство.

Пълният текст на Декларацията на КАБ РК Пловдив четете тук:http://vassilevaarchitecte.blog.bg/history/2012/10/24/deklaraciia-na-kab-rk-plovdiv-za-opazvane-na-cyrkva-kostnica.1013088

 

http://www.peticiq.com/signatures/deklaraciq_batak/ Д Е К Л А Р А Ц И Я от батачани и българи-родолюбци срещу подмяна на националната ни памет, неморално и незаконно ползване от Пловдивска митрополия на Военно-исторически храм-паметник, църквата-костница и музей „Св.Неделя“ в Батak

 

 

 


арх.Стефка Керелова-Василева , КАБ Пловдив    Свържете се с автора на петицията