НДК да носи отново името на Людмила Живкова

Строежът на НДК е част от инициативите за отбелязването през 1981 г. на 1300 години от създаването на българската държава. Изграждането му се осъществява с изключителната подкрепа на Людмила Живкова, министър на културата тогава.
Архитектурният проект на основната сграда е дело на колектив с ръководител арх. Александър Баров, а оформлението на околното пространство е изградено по идея на колектив, начело с арх. Атанас Агура. Главен проектант на парка към НДК е инж. Валентина Атанасова.

След смъртта на Людмила Живкова през 1981 год, до 1990 год НДК носи нейното име.

Нека, който е съгласен Националният дворец на културата в София да носи отново името на своя инициатор за създаването му да участва в петицията!

Благодарим

 


Спомени от Народната република    Свържете се с автора на петицията