СПРЕТЕ ГЛАДНАТА СТАЧКА! ОТГОВОРНОСТТА Е НА ВСИЧКИ НАС

Много думи бяха написани и изговорени покрай протеста срещу правителството, управлението на България и българската политическа класа. Много беше изписано и изговорено и за социалната и политическата ситуация, в която се намираме.

Сега, в тези конкретни изтичащи дни, е важно да се спасят два човешки живота, които се превръщат в изкупителни жертви на цинизма и безразличието – не само на политическата прослойка, но и на българското общество. Едвин Сугарев и Николай Генов.

Каквото имах да пиша за акта на гладуване на Едвин и Николай, написах го в текста на Отвореното писмо до тях, подписано от група български интелектуалци. Няма да пиша много повече, защото ден след ден виждам и чувам как думите се трупат. Те имат смисъл и значение, но в по-далечна перспектива, отколкото е необходима сега.

Затова ще добавя само следното – към Едвин и Николай:

Спрете да се самоунищожавате! Това е свръхотговорност. Поехте я в името на цяло едно общество. (Друг е въпросът, доколко то я заслужава.) Но всяка отговорност обвързва.

Сега ние сме отговорни за живота ви – също толкова лично, колкото вие се чувствахте отговорни за съдбата на българското общество, започвайки глада си.

Жестът ви е адекватно разбран от онези, които могат да разбират. Дори от правителството и депутатите, които не правят нищо в отговор. По-страшно за съвестите им впрочем няма - възможният край, в който никой не иска да вярва, би бил по-малка плесница от съзнанието за безмълвие, с което живеят сега. Защото краят, да не дава Бог – ще е кошмар, от който те ще избягат панически. А от безмълвието си не могат да избягат.

Аз лично поемам отговорността за прекратяването на гладната ви стачка, защото съм убедена, че както гладът, така и прекратяването му, не са и не трябва да бъдат само ваша отговорност.

Убедена съм и че каквото можеше да покаже и докаже гладният ви протест – той го стори. Оттук нататък следва несправедлива жертвеност и много тъга.

Сигурна съм, че към тези думи биха се присъединили много български граждани с мисъл и съвест.