Против намаляването на наказанията за насилие над животни

Quoted post


Гост

#22

2014-01-04 12:17

С настоящото, заявявам несъгласието си с направените предложения относно намаляване размера на предвидените в действащия Наказателен кодекс наказания за упражнено насилие върху животни.
Считам, че няма обективни фактори, които да налгат подобна промяна, както от икономически, така и от политически или социален характер.
Предложенията са обективен израз на незряло и нехуманно отношение и поведение, непознаване на европейската и световната практика в тази правна материя.
Отношението към животните е базов критерии за достигнато ниво на развитие на една нация. В този контекст каква е целта на направените предложения - да докажем за пореден път къде сме?! Варвари, обитаващи дивите Балкани???
.

В качеството си на гражданин на Република България категорично настоявям за запазване на действащите разпоредби и подкрепям преложения само в насока увеличаване на предвидените наказания.

С уважение:
Бистра Дацова

Отговори


Гост

#61 Re:

2014-01-05 04:10:49

#22: -

Много точно казано.Подкрепям изцяло !!!