Създаване на мемориално място за жертви на болшевизма в Пловдив

Георги Пашев
Авторът на тази петиция

/ #23 До Един Българин

2012-08-21 13:56

Ако вие го искате, ние още повече, защото сред нашите редици има хора, основатели на онова първото СДС, които хора искаха да видят промяната и които са се борили за нея. Сега вече трудно някой ще ги излъже, защото са станали мнителни. Освен това, в нашата Харта за действие имаме разписани и механизми за гарантиране на управлението на гражданите върху политиците. Тук говорим за съчетание: опита на старите идеалисти и тотално новата система за управление, надграждаща пряката демокрация, която предлагаме. Теоретична основа имаме. Воля имаме. Знания донякъде имаме. Божията помощ имаме, защото вярваме в нея (поне аз и още няколко човека). Ще стане.