Открито писмо до г-н Премиера по важен национален въпрос


Гост

/ #37

2012-03-31 21:39

Поздравления за изказаното мнение и смелостта на колегата! За съжаление винаги сме били подценявани и много ще се учудя, ако някой ни обърне внимание и нещо се промени в положителен смисъл за нас! В началото на прехода се носеше една сентенция, че :"Държава в която заплатите на полицаите са по-високи от тези на учителите, нещо не е наред"! Това беше признак за тоталитарна държава... Нещо да се е променило?!...

А като имате предвид, че премиера е бивш полицай, на кого ще повиши заплатите...?!