Открито писмо до г-н Премиера по важен национален въпрос