Открито писмо до г-н Премиера по важен национален въпрос


Гост

/ #36

2012-03-31 13:14

ВЪЗПИТАНИЕТО е разковничето! Там е болното ни място, диагнозата на обществото е лошото, неправилно и даже вредно възпитание, идващо от семейството, от училището, от средата. Учителят е възпитател, средата възпитава, кой отговаря за тези фактори !? Това е майката възпитател, на която всички ние разчитаме - ДЪРЖАВАТА. Българска ДЪРЖАВНОСТ - голяма група от хора, които ние, народа избираме, с цел да се поеме тежката и уважавана задача на ДЪРЖАвничеството. Уважение няма, защото няма ДЪРЖАвничество...Корена ДЪРЖА посочва действие, да държиш под контрол ситуацията, да си ДЕЕН...Контрол по пътя, с цел НАПРЕДък, развитие, обединение на СЕБЕПОДОБНИТЕ, съДЪРЖАЩИ ДЪРЖАвата...Контрол с цел да не паднем в канафката...Като няма правилен подход държавата(сбора от избрани хора с отговорна задача) и не е в синхрон с учителя, се формира вреда у народа в самия му зародиш, в израстването му, едно болно съзнание, което няма вина, че не се развива по посочена светлина, прав път, правила и НАЧИН на живот (начинание, цяла система от действия свързани с оВЛАДЯВАне на нещо), здравото, целево съЗНАНИЕ. Замислете се, това е цяла една верига:
възпитание (съвестно,тактично С ПОДХОД)--> знания,интерес,саморазвиване--> самочувствие--> родолюбие,САМОсъзнание--> потребител с родно самосъзнание--> икономика--> БЪЛГАРСКА икономика--> избор на български продукт на пазара--> български фирми--> икономически подем и развитие--> инфраструктура--> плодовито общество--> култура--> родно съзнание--> единство.....НЕ Е ТРУДНО ! НУЖДНО Е САМО ДОБРО ЖЕЛАНИЕ И ТОВА Е (ЖЕЛАЕШ нещо, привличаш го)! МОЛЯ, ГОСПОДАТА ВИСШЕСТВОЯЩИ, НЕ СЛАГАЙТЕ ПОВЕЧЕ ТЕЖЕСТИ НА СОБСВЕНАТА СИ СЪВЕСТ, ПОМАГАЙТЕ И ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ НА МЯСТОТО ПО ВЕРИЖЕН ПЪТ! СРЕДСТВА ИМА, ИНТЕРЕС ЛИПСВА, ЕДНО ПРОСТИЧНО НЕЩО СЕ ИСКА - ЖЕЛАНИЕ !