Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала


Гост

/ #174

2016-10-07 07:58

Тази най-висока метеорологична станция на Балкански полуостров, работила толкова дълго време е изключително ценна за изследване на проблема свързан с промяна на климата. Само такива продължителни времеви измервания на дадени метеорологични параметри могат да ни дадат полезна информация за наличие на дълго-периодични колебания или трендове, които после да бъдат използване при числените модели.