Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Омбудсманът на Република България 

До Съвета на настоятелите на БАН

До всички медии в България

Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаема г-жо Председател на Народното събрание,

Уважаема г-жо Омбудсман

Уважаеми настоятели на Българската академия на науките,

Уважаеми медии,  

 

 

        Това е електронна петиция от името на българските граждани, които са категорично против закриването и консервирането на най-важната в България метеорологична станция на вр. Мусала. По този начин се погребва един от най-големите символи на българската наука, на българския туризъм и планинарство. От директора на НИМХ-БАН, Христомир Брънзов, е издадена заповед за закриването на станцията на 30 септември 2016 г. за неопределено време. От института се мотивират, че причина за тази заповед е липсата на достатъчно на брой метеорологични наблюдатели. Според нас това не е така – при желание от страна на ръководството на института бързо биха се намерили подходящи хора за целта. Ето защо изискваме от Вас допълнително разследване на случая и в близките дни да се възстанови работата на станцията.

        Метеорологичната станция на вр. Мусала е от изключителна важност за прогнозиране на времето, проследяване на климатичните промени, изготвяне на научни изследвания, планинското спасяване и планинския туризъм. Метеорологичната наблюдателница служи и за подслон на туристите при лошо време особено през зимата. Станцията не е спирала да предава метеорологична информация всеки ден от началото на своето създаване на 2 октомври 1932 г. Данните от върха не са прекъсвали в много по-тежки времена – войни и кризи. 

        Използваме случая и да Ви съобщим, че закриването на метеорологичната станция на вр. Мусала се явява „черешката на тортата” на едно продължително и изключително некадърно и немарливо управление от страна на ръководството на НИМХ-БАН. По-долу Ви изброяваме още няколко дълбоки проблеми за разрешаване, които пронизват цялото ни общество:

-          Предложение на Директора на НИМХ-БАН за закриване на 40 климатични станции

С това предложение ще се постигне единствено осакатяване на метеорологичната мрежа в България, тъй като бройката станции предвидена за закриване представлява приблизително половината от наличните климатични станции и 1/3 от всички станции взети заедно (климатични и синоптични).

-          Премахване от международния обмен на 2/3 от синоптичните ни станции на 1 ноември 2013 г.

С това решение на ръководтсвото на НИМХ-БАН грубо са погазени основни наши права залегнали в Конституцията (чл. 41, ал. 2), както и в Закона за достъп до обществена информация (чл. 14, ал. 2, т. 1). Също така страната ни се излага пред държавите-членки на Световната метеорологична организация като погазва грубо Резолюция 40 – в този документ пише, че всяка страна-член на организацията трябва да осигурява свободен и неограничен достъп до метеорологична информация. Особено за некомерсиални дейности свързани с наука.

-          Подаването от страна на НИМХ-БАН на модифицирани (развалени) метеорологични данни за научните разработки на бакалаври, магистри и докторанти от всички университети в България

Това демотивира младите учени и голяма част от тях емигрират в чужбина. Грубо се погазват правата ни посочени малко по-горе.

-          Неподаването на метеорологична информация към Европейския център за краткосрочни и средносрочни прогнози (ECMWF), по прогностичните модели на който синоптиците на НИМХ-БАН изготвят прогнози за страната

Точността на прогнозите за всяка една страна зависи от асимилацията на данни от синоптични станции в прогностичния модел на центъра. Колкото повече станции се асимилират от определена територия, толкова повече прогнозата за времето е по-точна. Покритостта на територията на нашата страна със синоптични станции предаващи информация в международния обмен е най-малка в сравнение с всички останали страни в Европа.

-          Не се предоставя оперативна и обобщена (налична първична и предварително обработена) метеорологична информация към множество държавни структури по начина определен със закон (чл. 20 от ЗДОИ) за държавни организации финансирани със средства от държавния бюджет, което затруднява работата на същите.

        Политиката на управление от страна на НИМХ-БАН подрива научните основи в областта на науките за Земята – метеорлогия, климатология, геоморфология и т.н. Също така е и в ущърб на обикновения български гражданин и обществото като цяло с неговата икономическа и стопанска дейност като го лишава от актуална и подробна метеорологична информация, която би позволила всеки един човек, всяка една компания да взима адекватни решения в зависимост от конкретните метеорологичните условия.