Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала