Не на премахването на Информатиката и ИТ в средното образование

Не на премахването на Информатиката и ИТ в средното образование / Съобщения / Отговор от МОН / Коментари


Гост

#1

2013-12-27 16:13

Така и не разбрах, кой реши,че предмета "Информатика" трябва напълно да отпадне. Предположение : Някой "умник" от "Брюксел" диктува това, защото нашите деца се класират на първите места по международни олимпиади и се страхува, че Ние (Българите)ще превземем този сектор.
Пак същите "умни" хора от нашите министерства преди време решиха, че предмета "Дескриптивна геометрия" трябва да отпадне от обучението на учениците в "Професионалните гимназии по строителство". Други примери нама да давам. Въобще всяка промяна има една цел - обучението да се сведе до "четене" и "писане" и творческото развитие на личността да се оформя в часовете по СИП и ЗИП.
Питам : 1) Защо нашите деца кандидатстват за определени специалности в професионалните гимназии, в т.ч.включвам и математическите (друг въпрос е защо се наричат така, а не "техникуми"), а след това им се предлагат часове по ЗИП и СИП. Моето скромно мнение е : С посочването на специалнист ученика (личнистта) е избрал и посочил своето направление за развитие и учебния план по съответната специалност трябва да е наситен с предмети обогатяващи тази специалност. Да се премахнат часовете по ЗИП и СИП. Да се наситят учебните планове с предмети по специалността, а за "всестранното развитие" да търси приложението и внедряването (средства за целево финансиране) на извънкласни форми като кръжоци, клубове по интереси и др.
Аналогично на горното питам 2) : Къде, ако не в математическите гимназии трябва да се изучават предметите "Информатика" и "Информационни технологии" ? Нали ако премахнем това разликата с хуманитарните гимназии ще бъде в броя на часовете за чуждоезиково обучение и вида на езика.
Трето и последно : Обръщам се към "умните" глави в министерството - Не разбирате ли, че ако продължавате да вървите в тази посока ("да изпълнявате нечии нареждания") следващите указания ще бъдат : За изпълнение на директивата "Здрав дух в здраво тяло" е време да въведете предимство при прием на ученици след ... клас за младежи и девойки от отборите по "ръгби", "футбол", "баскетбол", "мажоретни състави" и т.н.
Много Ви моля, мислете, мислете и пак мислете, не осакатявайте нацията.
инж. Любомир Димитров (със скромен принос в учителската професия - горен курс)

Гост

#2

2013-12-27 17:41

След коледната ваканция трябва да се организира митинг пред МОН, във връзка с тези въпроси!!!!!

Teachers IT
Авторът на тази петиция

#3 Re:

2013-12-27 20:02

#1: -

С цялото ни уважение ще си позволим да помолим да не се смесва ЗП (задължителна подготовка) с ПП (профилирана подготовка). Тази петиция няма за цел да коментира учебните планове по ИИТ в профилираните и професионалните гимназии, нито философията на обучение под формата на ЗИП и СИП. Тук поставяме въпроси, свързани с общообразователния статус на средностатистическия гимназист, от който се очаква да има добро ниво на дигитални компетенции.

На въпроса "Кой е решил предметът Информатика да отпадне от ЗП?" ние също бихме искали да имаме отговор...

Благодарим за активността!

Teachers IT
Авторът на тази петиция

#4 Re:

2013-12-27 20:10

#2: -

Колеги, нека не политизираме проблема! (Вижте началото на петицията.) Образованието не трябва да бъде политически манипулирано. Ние смятаме, че разумните методи за решаване на подобни проблеми далеч не са изчерпани, както и че митингите съвсем не са панацея за тях.

Благодарим за енергичната подкрепа!


Гост

#5

2013-12-27 20:43

Не мога да разбера защо, когато всички тръбят, че трябва да има връзка между бизнеса и подготовката на кадри, винаги се намират група "хора", които ни теглят назад и все по-назад?!? Защо въобще се коментира отпадане на предмет, който има пряко отношение с начина ни на Живот, Бъдещето ни (като цяло) и нивото на компетентност на Децата ни?
Аз лично намерих своето призвание именно в тези часове! Защо някакви си там незначителни хорица на високи позиции решават да режат със "Сърпа на своето незнание" бъдещето на младите хора? Защо?
А, да - защото сме в България...

Гост

#6

2013-12-28 17:22

Целия проблем е, че тези от които зависи "хорариума" разбират само от неОБРАЗОВАНИЕ. От там нататък е излишен какъвто и да е коментар. Ще се преквалифицираме на нещо ДРУГО.

Гост

#7

2013-12-28 20:39

Трябваше да питаме и трябва да продължим да питаме: Кой и защо изхвърли информатиката от училище?

Гост

#8

2013-12-29 10:21

ОТпадането тна Информатиката въобще не е някакъв си "вариант", един от многото, а тенденциозно прокарвана политика от много години. В момента всички приказки на МОН са насочени към това да отклонят всяка форма на обсъждане и скоро да поставят колегията пред свършен факт.

Гост

#9 Re:

2013-12-29 11:45

#8: -

Да, така е! Няма нищо общо с партийната принадлежност на това, предишното или по-предишното правителство. Следователно трябва да се огледаме кои са експертите, които не са се сменили във времето и които се опитват да прокарат тази тенденция!

#2

#10 Re: Re:

2014-01-03 12:55

#4: Teachers IT - Re:

Много моля да ме извините, ако "енергичната" ми подкрепа се е възприела като политическа провокация. Не членувам и никога не съм членувал в политически партии!!! От всичко което се случва и се е случвало в тази държава, съм убеден, че държавната администрация ще ни доведе и до такива моменти.

Аз също подкрепям настоятелно и активно искането, да получим отговор на въпроса : "Кой/кои имена стоят зад предложението, решението и приемането ИТ да отпадне като ЗП" Бих добавил: " В какъв срок МОН ще промени решението си така, че то да съответства на желанията, нагласите и професионалните искания на българските учители?"

Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2014-01-12 19:08


ivo_isa

#12

2014-02-27 16:26

Има определен минимум учебни часове, под който не си струва да се губи времето на ученика. Като общообразователен предмет е по-добре да се изучава ИТ поне два часа седмично по модули, а не спираловидно.
Информатиката като общообразователен предмет да се предлага като СИП. Не всички могат да разберат логиката при програмиране.
Един час седмично само отбива номера и е за запознаване с предмета на ниво "има такава магия".


Гост

#13

2015-11-10 08:36

Когато уж обсъждахме новите уч. планове и програми експертката направо ни каза информатиката ще отпадне -освен в МГ т. е. нищо не се обсъди- ето така се обсъждат и чуват предложенията от долу. Нима в СОУ с различни профили има ученици, които не биха могли да се справят с информатика и не би им била полезна за в бъдеще?