Апел към Президента за налагане на отлагателно вето на ЗИД на ЗКН


Гост

#1

2016-06-28 08:29

Вън мутрите от културното наследство!!!

Гост

#2

2016-06-28 16:34

Аз ще съм потърпевш от поправката
Да им изпратя документи по делата ми с Община Асеновград
Цели 4 години и много пари и нерви.

Гост

#3

2016-06-29 10:13

Щом говорим за Закон за опазване паметниците на културното наследство, трябва наистина да ги съхранява по най-добрия начин.

Гост

#4

2016-06-29 12:51

Защото държавата тряба да изпълнява своите конституционно и законово определени ангажименти, а не да си позволява лобистки и тарикатски изпълнения.

Гост

#5

2016-06-29 18:33

Защото измененията на ЗКН са лобистки, в частни интереси за бързо усвояване на средства от европейски проекти. Защото с тях и с назначенията в последните години на хора без необходимата компетентност се принизява професионализма. Защот не е зачетен общественият интерес за правилно опазване на културното наследство, а се дава възможност за бутафорни реконструкции. И накрая защото законово се закрепва откровен конфликт на интереси, който и сега съществува с двустепенното съгласуване и контрол от МК.

Гост

#6

2016-06-29 22:31

Надявам се разумът да възтържествува над хаоса и мрака.

Гост

#7

2016-06-30 08:52

Важно е да опазваме културното си наследство в единна темпорална устойчива система, а не да го разпиляваме в полза на властимащите индивиди.

Гост

#8

2016-06-30 12:52

Опазването на културното наследство трябва да е приоритетна задача на нашето общество.Загубата на памет води до загуба на идентичност и разпад на обществото.В момента наблюдаваме този процес. Спешно е да се спре некомпетентното и корумпирано отношение към културното ни наследство.Очевидно политическата класа не разбира дълбочината на проблема а по-скоро е част от него.

Гост

#9

2016-07-01 06:11

Трябва да има дългосрочна стратегия и публичен консенсус по отношение на опазването на недвижимото културно наследство. Дали обаче държавна агенция?

Гост

#10

2016-07-01 08:46

Приетите поправки ще съдействат за разрушаване на ценни културни светини на България.Това е недопустимо. Необходимо е създаване на Национална независима структура за грижа за културните ценности.

Гост

#11

2016-07-01 14:36

Опазването на културното наследство, включително и създаването на правни норми, е сложна, специфична, деликатна област. Необходима е висококвалифицирана работа на специалисти от различни области.  Става въпрос за материя, чието популяризиране също не е кратък и лесен процес, особено когато „право” на вездесъщо мнение са добили конюнктурно удобни всезнайковци. Но опазването на културното наследство не е средство за бързо добиване на дивиденти, а процес, целящ да предаде националната ни памет на бъдещите поколения.


Гост

#12

2016-07-04 12:04

Mr President, the proposed revisions in the Bulgarian cultural heritage legislation will sound the death knell for the rich and diverse Bulgarian archaeological sites and reserve areas. In the last few years the massive damage inflicted to Bulgarian archaeological sites through the botched implementation of EU-funded projects has been compared to the devastation wrought by ISIS on Middle Eastern archaeological heritage. Please reverse the process of heritage destruction in Bulgaria - otherwise the Bulgarian Presidency will be also remembered (along with the current Bulgarian government) as one of the principal institutional instruments of this destruction.


Гост

#13

2016-07-04 12:26

The revised Bulgarian Cultural Heritage Law is a shameful and cynical move to facilitate the ongoing obliteration of archaeological heritage in Bulgaria and allow the organized groups behind the massive misuse of EU funds in the country to take complete control of this process and bring it to its ignominious end Should this new legislation come into force, Bulgaria will become an international pariah state in the sphere of cultural heritage protection.
Георгиев

#14

2016-07-07 18:31

Подкрепям петицията и си позволявам, уважаеми Г-н Президент, да Ви подканя да огледатге около себе си в какъв масов кич и псевдо-култура живеем. Народ без минало и и паметници на културата е обречен на съмнително и безпаметно настояще, може да загуби основни ориентири и критерии за съзидателност, в които да остави възпитава и бъдещите поколения.


Гост

#15

2016-07-09 08:37

Aman ot mestni velmoji !