Апел към Президента за налагане на отлагателно вето на ЗИД на ЗКН


Гост

/ #8

2016-06-30 12:52

Опазването на културното наследство трябва да е приоритетна задача на нашето общество.Загубата на памет води до загуба на идентичност и разпад на обществото.В момента наблюдаваме този процес. Спешно е да се спре некомпетентното и корумпирано отношение към културното ни наследство.Очевидно политическата класа не разбира дълбочината на проблема а по-скоро е част от него.