Апел към Президента за налагане на отлагателно вето на ЗИД на ЗКН


Гост

/ #5

2016-06-29 18:33

Защото измененията на ЗКН са лобистки, в частни интереси за бързо усвояване на средства от европейски проекти. Защото с тях и с назначенията в последните години на хора без необходимата компетентност се принизява професионализма. Защот не е зачетен общественият интерес за правилно опазване на културното наследство, а се дава възможност за бутафорни реконструкции. И накрая защото законово се закрепва откровен конфликт на интереси, който и сега съществува с двустепенното съгласуване и контрол от МК.