Против възстановката на двореца на Асеневци върху хълма Трапезица


Гост

#1

2015-01-13 11:42

Опитите да се наложи като национална политика замяната на реставрацията на оригинални български старини и национални светини с недопустими възстановки върху запазените руини е повече от вредна за националното ни самочувствие. Освен е противоречат на отдавна утвърдените принципи на опазване в световен мащаб, те представляват фалшифициране на оригиналите, като за това се използват милиони български и европейски средства. Такъм подход е и опит да бъдат заличени драматични столетия от българската история. Руината има своята естетика и сила на въздействие. Съществуват съвременни , модерни начини и високи технологии, коит опозволяват в близост до обектите в специални камери посетителят да се разходи из реконструираната руина, без да бъде засегнат оригинала и без да бъдат пропилявани милиони левове за унищожаване на старините.

Гост

#2

2015-01-13 11:53

Поредицата от "възстановени" разрушени исторически обекти "in situ" (Мали Цариград, крепостите в Пещера, Перник, Овеч, созополската "крепостна стена" и други изстъпления) е пример за 'диснейландизация'=профанация на миналото и 'клякане' пред всеядството на преситеното и потънало в скука съвременно общество! По-добре е да се дадат тези средства за РЕАЛНО УКРЕПВАНЕ, ЗАЩИТА И ЕКСПОНИРАНЕ на останките, строеж на музейни сгради с излагане на МАКЕТИ, мултимедийни продукти, книжнина за тях.

Тази публикация е изтрита от своя автор. (Покажи подробности)

2015-01-13 11:56Гост

#4

2015-01-13 15:57

Реставрациите изискват строга обосновка и труд. И проектите трябва да са представени на конкурсен принцип. Как е поставен въпросът в случая? Преди време рускияг учен Иванчик каза на проф. Н. Я. Мерперт, че видял във В. Търново да се строи дворец. И аз видях дори дървена облицовка.Очевидно стари мечти се завръщат. Но историята не е бутафория, националното наследство също.

Гост

#5

2015-01-13 18:24

Идеята е разрушителна - историята се заменя с кич.
гост

#6

2015-01-16 10:47

Достойно продължение на делото на другаря им Тодор Живков!

http://www.kultura.bg/bg/article/view/22251

Тази публикация е изтрита от своя автор. (Покажи подробности)

2015-01-16 11:54Гост

#8

2015-01-16 21:03

До кога безумни идиоти ще налагат своята глупост и безвкусица над българската общественост?! Не стигат ли 70 години? До кога ще срамят нашия народ и нашата култура?! За да приберат бездарници и некадърници някоя и друга пара, открадната от народа, в своите бездънни джобове.

А. Чилингиров, Берлин

#9 Re:

2015-01-16 21:21

#1: -  

 Сред стотиците примери, включващи между другото "възстановените" църкви в Търново, първо място по значение и по "постигнати резултати" заема "реставрацията" на стенописите в пещерната църква при Иваново, при която умишлено бяха заличени всички следи от също така умишлено заличеното име на дарителя на църквата цар Иван Асен ІІ.  И само няколко фотоснимки, направени преди извършеното заличаване на името от "учените" Габриел Мийе и Никола Мавродинов свидетелстват за тяхната подправка на историята. А в същото време на екскурзоводите е наредено да разказват измислена история на посетителите.

 

Подкрепям въстановките, мразя крадците.

#10

2015-01-17 11:55

Няма нищо лошо в това да се възстановяват културни паметници, било то и от руини нагоре. Това е практика навсякъде в Европа и не е от вчера. Занимавам се с възстановки близо десетилетие и знам че това не е вредно за обществото и културата на страната. Проблема за мен е друг - първо че се опасявам че Божидар Димитров (Голямата Панда) ще излапа парите и ще се изсере на метеното, понеже съм виждал снимки от възстановките на крепостта в родния му град Созопол и е направена с гъза си. Втория ми проблем е с автентичността. Тия хора не ползват модели от български крепости за модел, ами гледат Константинопол или античността. Не може нещо което е градено и достроявано 12-14ти век да се реставрира по модел от 8-9ти век. Просто не става така. Ако обиколят малко из Сърбия ще видят прекрасни запазени крепости които стоят до бойните кули, дори повече. Съответните крепости по онова време са били същите като българските. Незнайно защо Трапезица към момента се строи по модела на Константинопол който е няколко века по-стар от Трапезица. 

Искам да се възстановят българските крепости, но искам да се прави както трябва, затова подкрепям тази петиция!


Гост

#11

2015-01-17 12:13

Стига с този кич! Оставете поне миналото ни и историята ни на спокойствие!
никой

#12

2015-01-17 15:29

СТАНОВИЩЕ
От проф. Диана Гергова
Национален Археологически Институт с Музей-БАН,
член на УС на ИКОМОС, България,
координатор на Световния археологически конгрес за Централна и Източна Европа
Относно: възстановяване „двореца на първите Асенeвци на Трапезица
Съобщението на Faktor.bg от 09/01/15 11:51, а впоследствие и на други медии, за възстановяване „двореца на първите Асенeвци” е следващата изключително тревожна със съдържанието си новина, свързана с политиката на опазването на недвижимото културно наследство на страната ни.
Професионалните и широки обществени кръгове през изминалите години многократно са изразявали своето несъгласие с вече реализираните възстановки на български старини. За скандално ниското качество на реализираните досега проекти, сред които са и Пернишката крепост, Перперикон, Созопол, Яйлата, Траянови врата и др., в които са инвестирани милиони европейски и национални средства, при нарушаване на национални и международни норми, са сигнализирани наши държавни, както и европейски и международни институции. Изпратен е призив за преустановяване на практиката на възстановяване на българските старини.
Възстановяването на археологически паметници, при липсата на достатъчно факти за техния оригинален вид, е в пълно противоречие с принципите и етиката на опазването и на научната реставрация в световен мащаб, регламентирани както в международни документи, ратифицирани от България, така и в националното ни законодателство.
Сред тях са:
1. Венецианската харта за консервация и реставрация на ИКОМОС (1964), според която реставрацията се основава на „респект към оригинала” и трябва да „свършва там, където започва хипотезата”;
2. Конвенцията за Световното културно и природно наследство (1972) ,ратифицирана от България и Ръководството за нейното приложение, параграф 86 от която гласи: „Реконструкцията е приемлива, само ако се основава на пълна и детайлна документация и ако в никакъв случай не е хипотетична”.
3. Декларацията от Нара за автентичността (1994)
4. Законът за културното наследство на Бьлгария, който изисква „максимално запазване на автентичността” на културните ценности
Тревожно налагащата се по административен път практика на възстановяване на достигналите до нас в руинен вид български старини, основана на предположения , води до необратими поражения върху автентичността на археологическия паметник като уникално историческо свидетелство. По същество той представлява не само фалшификация на оригинала, но и заличаване на следите за съдбовни събития от българската история.
Конкретният, лансиран в медиите, идеен проект „за възстановяване двореца на първите Асенeвци” е неприемлив не само поради изложените по- горе причини.
Археологическите проучвания на Трапезица се осъществяват в сложна взаимозависимост между дейности от различно естество- укрепващи, консервационни, и др. Те следва да бъдат провеждани в по-мащабен обхват и при перфектна съгласуваност, за да бъде доведено в нормална творческа атмосфера и до успешен край експонирането на паметниците на Трапезица. Досегашната публична информация за случващото се на Трапезица не е оптимистична.
Министерството на културата, което ежегодно намалява средствата за археологическото проучване, на практика обективно възпрепятства ритмичността на нормалната изследователска и консервационно- реставрационна работа на Трапезица.
Поради обстоятелството, че не разполагаме с необходимите изчерпателни данни, блясъкът на епохата на Асеневци не е възможно да бъде автентично възстановен. 
Медиите съобщават и представят проект за възстановяване в идейна фаза, въз основа на който не е възможно да се изготви обективна финансова план-сметка, която да бъде гласувана от Министерски съвет. Обективна финансова обосновка е възможно да бъде направена едва след изработването и на Работен проект .
Идейният проект не е внесен по изискуемия от закона ред за обсъждане от НИНКН.
Преди да получи финансиране , всеки проектът, както и този, следва да бъде обсъден в широки професионални и обществени среди и ако има подкрепа, да бъде финансиран при пълна прозрачност.
Съобщението, че проектът е внесен в Националния Исторически Музей , допринася за поддържането на медийния имидж на тази институция, но създава невярна представа за правомощията и възможностите и в сферата на опазването на недвижимите ценности.
Архитектурно - историческият резерват "Трапезица „ се управлява от Министъра на културата. Основната изследователска работа в него се осъществява от специалисти на Филиала на Националния Археологически Институт с Музей при БАН във Велико Търново, сред които водеща роля има проф. К.Тотев, както и от специалисти от В. Търново. Проучвателят на двореца на Асеневци има и своите права на интелектуална собственост. Изпълнителите на отделните аспекти на консервационно- реставрационните дейности пък се избират съгласно изискванията на ЗОП.
Представянето на НИМ като изпълнител на проекта нежелателно, но естествено, буди съмнения в законосъобразността на цялата инициатива, тъй като НИМ се очаква да получи огромни суми не като основна, а като посредническа институция .
Очакваният туристически поток, при наличието на огромният брой оригинални замъци запазени и в Европа , и в други части на света, едва ли би бил зашеметен от новото строителство на Трапезица - основна дейност при подобни възстановки.
Приравняването на България до останалите страни с богато наследство и като притегателен център за културен туризъм би следвало да стане чрез широкото използване на изключителните възможности на съвременните технологии, които позволяват създаването на значително по- впечатляващи виртуални реконструкции и разходка из старините, а не чрез унищожаването на оригинали и нарушаване на световните норми. 
Информацията за целевото отпускане от Министерски съвет на средства за три обекта, при тежкото състояние на серия от значително по- стойностни оригинални паметници от различни епохи в страната ни, предизвиква също тревога. Отпуснатите средства за консервационно- реставрационни дейности за цялата страна през миналата година са едва 500 000 лв.
През 2015 година в Лувъра - най- значимия музей в света, ще бъдат показани тракийските съкровища. Със сигурност тази изложба ще предизвика огромен интерес към България и ще доведе нов туристически поток. Великолепните останки от тракийската древност, и на първо място тракийските гробници, с много малки изключения, са потънали в бурени и разруха. Примерът със Старосел е съвсем пресен. Позволявам си да предложа да се подкрепи Програма за експониране и социализиране на паметниците на тракийското наследство, като национална инициатива, съпътстваща тракийската изложба в Париж. Съществуват множество готови, качествени и утвърдени проекти за консервация, реставрация и социализация на тракийски гробници, които очакват своето финансиране. Необходимо е и финансиране за разработване на нови проекти.
Новата инициатива за възстановяване на двореца на Асеневци на Трапезица противоречи на фундаменталните европейски и световни принципи за опазване на културното наследство, както и на националния ни интерес да съхраним автентичния дух на историята си, и да социализираме най- ярките си паметници от всички епохи.
Изборът на най-подходящите проекти следва да бъде правен на базата на сериозен експертен анализ, при въведено конкурсно начало и широка дискусия за качеството на проектите и необходимите за реализирането им средства.
Проф. Диана Гергова

Горд Българин

#13

2015-01-17 15:38

Колкото и да протестирате, дворците на средновековните Български Царе ще бъдат издигнати в цялото им великолепие, за прослава на Българщината! Хвала на Родолюбците, които възстановяват унищожените паметници на България!

Манол Глишев

#14 Кич и половина

2015-01-17 19:29

В последните години станаха такива простотии с един куп археологически обекти, че това в никакъв случай не трябва да става. Това е кич, пране на пари, кражба на материали и всъщност никаква мисъл за туризъм, история или величие на България. 

Тъй че - протест до дупка. Но да ви предупредя - търновци вероятно ще са си "за" патриотарско-мутренския проект. 


Гост

#15

2015-01-17 22:29

Подписах!

Гост

#16

2015-01-17 22:52

Престанете да прелъстявате туристи, унищожавайки малкото останало от историческото наследство. Има нужда от музей на открито, в който намереното да бъде изложено в контекст. И от такъв в сграда, където да се постави излложба от класически тип. Спрете с фантазиите - онова, което не е налично, за което няма данни, можете само да опропастите, както вече сторихте с Царевец. Оставете поне Трапезица. Позволете на мястото да оцелее. Намереното е преживяло столетия. Имайте срам и не се възползвайте от властови позиции и мафиотски връзки, за да го разсипете. Не докосвайте дори крепостната стена, кулите и портите. Достатъчно ни е да видим разкритията им. Чалга-национализмът, на който ви научи духовната ви майка - Людмила Живкова - трябва да бъде забравен.
Васил

#17

2015-01-18 12:06

Подкрепям изграждането и консервирането на българските средновековни паметници, НО само ако се прави с автентични материали и автентични методи. Досега всички възставновки на културни паметници са направени с гъза си и то с подчертано комерсиална цел. Нямам доверие на хората които ръководят проекта. Още повече че реконструкцията която е на Трапезица към момента е ужасна. И те ще продължат да я правят все по-ужасяваща.

Йорданка Кандулкова
Гост

#18

2015-01-18 16:53

Подкрепям напълно написаното от проф. Диана Гергова и няма да го повтарям. Ще добавя само страха си, че в подобни действия зад шумно прокламираните идеи за възраждане на българщината, може да се прозре точно обратното - действия за трайно и безвъзвратно изтриване на документалните следи за българската история.Не искам да си мисля, че това е осъзната политика. По-скоро се случва от дълбоко неразбиране на същността на културното наследство, но това не прави подобни действия по-малко опасни.


Гост

#19

2015-01-18 18:36

Идеята не е съвсем за изхвърляне - но защо по дяволите това трябва да се нарича "реставрация" - вача имаме иден случай във Веалико Търново с подобна "реставрация" - църквата 40 мъченици, за която също няма точна идея как е изглеждала...дори не е известно дали е била базиликта или кръсто-куполна....Подобна е и идеята за "короните на българските царе, панелите по крепостите в Плиска и Преслав, кръстът на саркофага на хан Крум ( хан Крум и кръст!!!!)тапетите на дядо Николай в Пловдив и т.н. По принцип идеята за направата на такива "декори" не е за изхвърляне, но не бива да се ппрекалява. НЕКА СИ ПРИПОМНИМ СКОПИЕ.....
Красимира Василева
Гост

#20

2015-01-18 23:17

Пореден "културен" абсурд и чалга в консервационно - реставрационната наука и практика. Берем плодовете от липсата на периодични опреснителни курсове за практикуващите колеги и възприемането на световната добра професионална практика в тази област. Коментариите на гостите ми, колеги-архитекти, от Франция, Белгия, Полша и Унгария са убийствени. Според тях ни липсва професионализъм, което унищожава невъзвратимо уникалността на културата по българските земи и автентичната ни история - срвняват ни с Македония по "ПОСТИЖЕНИЯ" в бутафорното строителство на "исторически паметници". Нямаме нужда от скъпо струващи декори за филми 1:1 и от "пламен цаневци" в архитектурната гилдия. Уползотворяването на европейските средства трябва да се прави от високо квалифицирани и доказани професионалисти във всяка една област. В нашата безизходна ситуация Е НЕОБХОДИМО да търсим съдействие от професионалисти извън страната за становище: губим авторитет като колегия в международен мащаб!
Не бива да допускаме това в името на бъдещите поколения. Трябва да спазваме етичния кодекс на консерватора и да оставим на наследниците  ни обратимо консервирани и експонирани паметници. Може би те ще разполагат с по-съвършенни технологии и нови данни за да разгадаят миналото на архитектурната ни история.


Гост

#21

2015-01-19 08:35

Това не е начинът - нещата са предопределени, щото "избираме" такива малокултурни хора да ни "управляват" и все така ще е докато ги "избираме" - все същите

Гост

#22

2015-01-19 09:02

Подкрепям петицията, защото съм против поредното предизвестено заличаване на автентичността; против политическите патриотарски манипулации, нанасящи трайни поражения върху съзнанието на обществото; против скритите икономически интереси,маскирани като "туристически ренесанс";против мултиплицирането на поредната "средовековна" крепост /къде ли сме виждали същите "реконструкции"?/, подвеждаща и формираща лъжлива представа у посетителите и накрая против войнстващата посредственост и творческо безсилие!


Гост

#23

2015-01-19 10:00

21 век - време на строителство на крепости!!!!???

Гост

#24

2015-01-19 10:29

Стига кич и порнография!

Гост

#25 НЕОБХОДИМИ СА ПО-ДЕМОНСТРАТИВНИ МЕТОДИ.

2015-01-19 11:19

ПОДПСАХ ПЕТИЦИЯТА. НО!.....

СЧИТАМ, ЧЕ С ПЕТИЦИЯ НЕ МОЖЕМ ДА КУЛТИВИРАМЕ ЧАЛГА-КУЛТУРАТА!

НЕОБХОДИМИ СА ПО-ДЕМОНСТРАТИВНИ МЕТОДИ.

СТАЧКИ! 

СЪБУЖДАНЕ НА  ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИЛДИИ , А НЕ АПАТИЯ И ДЪЛБОК СЪН!

КОМПРОМЕНТИРАЩИ РЕПОРТАЖИ ОТ ЧУЖДИ ТЕЛЕВИЗИИ, ЖУРНАЛИСТИ И КАРИКАТУРИСТИ !

ЗЛЕПОСТАВЯНЕ НА КИЧА И НЕВЕЖЕСТВОТО  НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, КОИТО ЦЕЛЯТ ДА ПРИБЕРАТ СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ И НИЩО ПОВЕЧЕ !