Къщата на Драгоман 44 - културен паметник на Варна

ДО:
ИВАН ПОРТНИХ, КМЕТ НА ВАРНА

ИВАН ВЕЛИКОВ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ВАРНА

АРХ. ВЛАДИМИР РАЧЕВ, РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОР ПО НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Д-Р ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ, МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

АРХ. ДАНИЕЛА ДЖУРКОВА, ДИРЕКТОР ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС НА НИНКН-СОФИЯ

ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА, МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

 

ПОДПИСКА ЗА ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ СГРАДАТА НА УЛ. ДРАГОМАН 44, ГР. ВАРНА, КАТО ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА

Къщата на ул. Драгоман 44 във Варна е добре съхранен архитектурен символ на Централна Варна, който жителите на града познават и ценят. Сградата е в добре поддържано състояние. Първият етаж е с висока степен на съхраненост и представлява рядък спомен от отминалите години на аристократична Варна - дървено антре, оригинални резбовани врати, запазено автентично разположение на стаите...

Оказва се, че въпреки несъмнените си архитектурни, исторически и културни стойности за града, къщата не е вписана в регистъра на културните паметници. Собствениците имат разрешение за събаряне и нов строеж-кооперация. Събарянето на този уникален и съхранен архитектурен символ, би означавало поредното обезличаване и поругаване на историческия и културен вид на Варна.

Настояваме за:

  • оттегляне на разрешителните по събаряне и ново строителство;
  • вписване на сградата в списъка с НКЦ град Варна и предприемане на незабавни мерки по опазването и съхраняване на нейната автентичност, художествена и обществена стойност;
  • гарантиране на неприкосновенната цялост на къщата - както по отношение на външната фасада, така и в добре съхранения първи етаж на къщата;
  • законови мерки срещу собствениците - в случай, че бъде установено умишлено оттегляне на сградата от списъка с НКЦ

Личните данни няма да се използват за други цели, освен за петицията.