Да изгоним циганниите от България .. !! ..

Да изгоним черното племе от страната ни .. държава без РОМИ .. !!