Не на премахването на Информатиката и ИТ в средното образование

Свържете се с автора на петицията

НАРЕДБА № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

2015-12-18 10:03:43

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=99167

Колеги,

Вече е факт отпадането на предмета Информатика от общообразователната поготовка. Линкът по-горе ще ви отведе към официалната страница на Държавен вестник, бр.95, в който е обнародвана наредбата. Към днешна дата все още не е качена на сайта на МОН. Защо ли?!

За съжаление нищо не успяхме да променим, никого не успяхме да убедим. Гласът ни остана "глас в пустиня". Благодарим на всички, които подкрепиха петицията. Вашите мнения бяха важни за колегията. Вашите гласове ни дадоха увереност, че недоволството ни е справедливо!

Днес тези, от които зависи българското образование, финализират проекти, усвояват средствата по тях, тихичко обнародват наредби, за да не си развалят коледното настроение, а образованието е последното, от което се интересуват!

 


Teachers IT

Изпратено становище до Силвия Кънчева

2015-11-09 23:39:56

 


Teachers IT

НОВИТЕ СТАРИ ПРОЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ И УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - НА ПЪТ ДА БЪДАТ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕТИ БЕЗ ПРОМЯНА ОТ ПРЕДИ 2 ГОДИНИ

2015-11-02 20:39:18

Уважаеми колеги и всички здравомислещи хора, които подкрепихте тази петиция,

Новият закон за предучилищното и училищното образование е факт.

Освен него на сайта на МОН  могат да се видят:

1. Проект за общообразователната подготовка и държавния общообразователен стандарт за нея.

Чл. 4. (1) Общообразователната подготовка в училищното образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат за учебните предмети музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт, а в първи гимназиален етап – и за учебния предмет информатика в зависимост от формата на обучение, вида на училището и спецификата на обучението, като наличието на тези учебни предмети, конкретното им разпределение, както и броят учебни часове за всеки от тях по класове и етапи се определя в държавния образователен стандарт за учебния план чрез рамковите учебни планове.

Вероятно МОН смята, че учебният предмет информатика не е толкова общообразователен, щом напълно го премахва за всички СОУ, езикови гимназии и някои направления в професионалното образование.

2. Проект за учебния план.

Приложение №2 показва неговото пълно отсъствие от рамковия учебен план за езикови гимназии, паралелки с интензивно изучаване на чужд език с профил “Чужд език”, “Обществени науки”, “Хуманитарни науки”, “Музика”, “Изобразително изкуство”, “Физическо възпитание и спорт” или “Предприемачески”. Може да се види също така и намаления брой часове по ИТ в 10 клас - 0.5 часа седмично!!! За сметка на това се е появил нов предмет - гражданско образование, въпреки че последното спокойно можеше да обогати учебния план на предметния цикъл Философия. Ако надникнете в Приложение №2, обърнете внимание на новопоявилия се предмет компютърно моделиране в 3 и 4 клас, както и предприемачество от 1 до 7 клас. Вероятно е необходимо, но нима това трябва да стане възможно за сметка на предмети, доказали се като абсолютно необходими за съвременните млади хора?! Искрено се надяваме да се осигурят компетентни преподаватели по новите предмети, за да не се изхаби напразно предвиденото учебно време.

След всичко, което направихме още преди 2 години - петиция, среща със съветника на президента по образование и култура, контакти с медии и бизнеса - няма промяна във виждането (невиждането) на МОН!

Вижте и мнението на "Ранобудните студенти" преди 2 години.

Обръщаме се към всички вас с молба за подкрепа, даване на гласност на това безумие и изразяване на становища. Можете да попитате в МОН дали в екипа, създал новите програми и стандарти, е участвувал поне един учител. Ето и кого: Силвия Кънчева – главен експерт, тел. 9217 483;  s.kantcheva@mon.bg

До 9.11.2015 на този адрес ще се приемат становища (отново!).

Обръщаме се и към всички представители на ИТ бизнеса, но не образователния! За последния училищното обучение по информатика е просто конкуренция.

 


Teachers IT

Среща-дискусия в Президентството

2014-02-24 01:55:10

На 14.02.2014 г. представители на Колегията учители по ИИТ се срещнаха със секретаря по култура, образование и национална идентичност на Република България. От дискусията стана ясно, че Президентската институция подкрепя  становището на Колегиятапо по поставените в Отвореното писмо проблеми. Ще бъде изискано мнението на ресорните  институции.


Teachers IT

Покана от Президентството

2014-01-10 20:03:42

Колегията учители по ИИТ получи покана от Секретаря по култура, образование и национална идентичност на Президента на Република България за среща-дискусия по проблемите, поставени в Отвореното писмо.

Призоваваме Ви да изпратите допълнителни предложения по темата, които бихме взели предвид по време на срещата.

Очакваме ги на адрес: teachers_it@abv.bg


Teachers IT

Отговор от МОН

2013-12-27 12:01:04

Цитираме част от отговора:

"...МОН в момента провежда обсъждане на проекти на учебни програми, които са разработени за определен хорариум часове. Темата за нови учебни планове, с които ще са определени учебните часове по предмети и класове, ще бъде актуална след приемане на новия Закон за училищното образование..."

Ето какви "забележки" имаше във формулярите за "обсъждане" на учебното съдържание по Информационни технологии (Предметът Информатика не се е коментирал, защото се предвижда пълното му отпадане от ЗП):

"Забележки:
1. Хорариумът за изучаване на предмета в конкретния клас е посочен в програмата и не подлежи на промяна.
2. При предложения за добавяне на нови теми е нужно да се посочи какво трябва да отпадне.
3. При предложения, свързани с отпадане на теми от един клас трябва да се аргументира защо това знание и/или умение не е  нужно на учениците."

Действително, обсъждане имаше, но с изрична забележка, че хорариумът не се коментира. Точно това особено ни притесни! Не разбрахме на базата на какво е определен (намален) броят на часовете. Как се коментира учебно съдържание, което не е предвидено, тъй като не се предвиждат часове за него?! В този смисъл намираме проведеното обсъждане за опорочено!


Teachers IT

Отговор от СБУ

2013-12-27 11:34:33

Цитат от отговора:

"...Синдикатът на българските учители подкрепя Вашите справедливи и аргументирани мотиви, изложени в отвореното писмо.

Уведомяваме Ви, че сме подкрепили Вашите искания с писмо до МОН, като искрено вярваме, че ръководствоно на Министерството ще се съобрази с Вашето мнение при изработването на новите учебни планове след приемането на новия закон за училищното образование..."

Благодарим за тази подкрепа!


Teachers IT

Светла Коледа и щастлива Нова година!

2013-12-27 11:22:17

Нека Коледната звезда огрява Вашия път в живота,

нека здравето и късметът бъдат Ваши спътници,

а сърцето и умът - Ваши съветници!


Teachers IT

Благодарност за активна гражданска позиция

2013-12-16 22:32:01

Авторите на петицията благодарят на всички, които чрез подписа си изразиха своята активна граждаска и професионална позиция!
На 14.12.2013 г. получихме e-mail от администрацията на Министерски съвет, с който ни информираха, че е поискано становището на МОН по "направеното изложение съобразно компетентността на институцията". Ще ви информираме своевременно за всичко, което ще се случи по-нататък.


Teachers ITСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.