Петиция за създаване на Зоополиция към областните дирекции на МВР

До Президента на Република България
До Председателя на Народното събрание на Република България
До Министър-председателя на Република България
До Конституционния съд на Република България
До Комисията по жалби и петиции към Народното събрание на Република България
До Омбудсмана на Република България
До българските медии и неправителствени организации

Поради зачестилите случаи на насилие над животни, безотговорно поведение на собственици към домашните им животни и поради случаите на пострадали от агресивни животни хора. Поради неспособността на държавата да се справи с нарастващата популация от безстопанствени животни при така действащото законодателство. Настояваме за създаване на  специализирано звено Зоополиция към МВР, чиято дейност да е изключително и само за престъпления спрямо животните.

Към момента отговорните общински служби не успяват да се справят с проблема поради липса на достатъчно правомощия и така заложените в ЗЗЖ и НК изисквания не се прилагат ефективно. За да може да се спазва Закона за защита на животните и Чл. 325 от Наказателния кодекс  е нужно да се създаде контролен орган с повече правомощия. Подобни структури има в почти всички страни на ЕС.

Създаването на звено Зоополиция към МВР ще помогне за:

 

Намаляване на случаите на хора, пострадали от агресивни животни, чрез осъществяване на проверки в случаите на безотговорно поведение на стопаните. Провеждане на досъдебни следствени действия в случаите на пострадали хора.

Намаляване на популацията на безстопанствените животни, чрез контрол върху безразборното и нерагламентирано развъждане на животни.

Осъществяване на по-строг контрол и санкции на собствениците, изхвърлящи домашните си любимци  на улицата.

Намаляване на случаите на насилие над животни чрез провеждане на досъдебни следствени действия, които да спомогнат за осъдителни присъди според действащото законодателство.

 

 

Настояваме за спешна промяна на закона на МВР, която да позволи създаване на звена Зоополиция към областните  дирекции на МВР.


Група КГБ/Контрол и Грижа за Бездомните животни/ Варна    Свържете се с автора на петицията