За отмяна на търговете за наем на лекарските кабинети в бившата Стоматологична поликлиника в Русе.

Уважаеми пациенти. Нуждая се от вашата помощ!

Вероятно си спомняте, че през 2021г. публикувах мое заявление до кмета на община Русе, в което го молех в предвид огромната инвестиция за 100 хиляди лева вложени от мен в нова модерна апаратура, ремонт  и оборудване на кабинети в Стоматологичната поликлиника в Русе, да внесе предложение в общинския съвет за сключване на дългосрочен договор за наем за 10г., без търг. Причината за това заявление бе, че задължителния търг за отдаване под наем на тези кабинети, който има реална опасност да загубя, може да  доведе до прекратяване на дейността ми като ревматолог там, както и загуба на  инвестиции за десетки хиляди лева.

Така и не получих положителен отговор тогава, и понеже проблемът остана, в края на август 2023г. подадох ново   предложение до кмета г-н Пенчо Милков и председателя на общинския съвет на гр.Русе г-н Иво Пазарджиев, а именно -  отмяна на изискването за провеждане на търг при сключване на договор за наем за медицинските кабинети в сградата на бившата Стоматологична поликлиника, каквато практика съществува само в Русе, и никъде  другаде в общинските поликлиники в България. Получих отказ (де факто), под предлог че липсва такава законова възможност, сякаш само в Русе тази процедура е законосъбразна, а навсякъде другаде законът е сгазен.

Истината обаче е, че навсякъде другаде, законът е спазен, просто Общинският съвет в Русе, преднамерено е решил да подложи здравните специалисти в града на тази унизителна процедура, която изобщо не е била наложителна, което е видно от цитата на закона за общинската собственост Чл. 14. (6) по долу:
„ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 14. …….
(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем БЕЗ ТЪРГ или конкурс за ЗДРАВНИ, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението.......
Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице…………..“
 
Както виждате липсват всякакви законови пречки за отпадане на тази дискриминационна и високо-рискова процедура спрямо наемателите в Общинската поликлиника в Русе!
Но липсва и желание за нейното премахване, което си личи от упорития отказ на властимащите

Затова реших да стартирам нова петиция с искането за отпадане тръжните процедури за наемателите в сградата на бившата Стоматологична поликлиника със следните мотиви: 

1.Тръжните процедури са нормална практика, когато става въпрос за отдаване под наем на площи за търговска дейност, но медицинските кабинети са с друг статут защитен от закона за лечените заведения.

2.От друга страна медицинските услуги и обществено здраве са по-важни за обществото, от повечето търговски и производствени дейности, и е недопустимо бъдат излагани на риска на тръжните процедури.

3.Никъде в България не съществува подобна практика, лекарски кабинети в сгради, които са общинска собственост да се разиграват на търг, което е още един аргумент, че тази срамна практика в сградата на бившата Стоматологична поликлиника трябва да бъде прекратена!

4. Непрекъснато чувам коментари от пациенти: - „В Русе няма лекари.“ Разбира се, че няма да има, при това унизително и дискриминационно отношение на властта към тях, като към обикновени търговци в каквито бяха принудени да се регистрират от същата тази власт, за да могат да упражняват своята хуманна професия!

5. Не знам какви са причините за упоритият отказ на местната власт, да прекрати тази порочна практика. Може би прави услуга на големите играчи на пазара на здравни услуги (болници и поликлиники) с цел младите лекари  да бъдат пренасочени там. Или пък от чист инат? При всички случаи обаче, това не е в интерес на пациентите от град Русе! 

6. В крайна сметка смятам, че в България и в частност в гр.Русе, ако искаме да имаме добро здравеопазване и достатъчен избор на добри лекари, трябва да се борим активно за това, така че ако желаете да подкрепите моето предложение, можете да го направите като се подпишете в електронната петиция тук! Петицията няма краен срок (не и докато продължава това пагубно за местното здравеопазване отношение на властимащите)!

 

IMG_00112.jpeg

 


Д-р Румен Петков - ревматолог в гр.Русе    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Д-р Румен Петков - ревматолог в гр.Русе ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...