За отмяна на търговете за наем на лекарските кабинети в бившата Стоматологична поликлиника в Русе.

Уважаеми пациенти. Нуждая се от вашата помощ!

Вероятно си спомняте, че през 2021г. публикувах мое заявление до кмета на община Русе, в което го молех в предвид огромната инвестиция за 100 хиляди лева вложени от мен в нова модерна апаратура, ремонт  и оборудване на кабинети в Стоматологичната поликлиника в Русе, да внесе предложение в общинския съвет за сключване на дългосрочен договор за наем за 10г., без търг. Причината за това заявление бе, че задължителния търг за отдаване под наем на тези кабинети, който има реална опасност да загубя, може да  доведе до прекратяване на дейността ми като ревматолог там, както и загуба на  инвестиции за десетки хиляди лева.

Така и не получих положителен отговор тогава, и понеже проблемът остана, в края на август 2023г. подадох ново   предложение до кмета г-н Пенчо Милков и председателя на общинския съвет на гр.Русе г-н Иво Пазарджиев, а именно -  отмяна на изискването за провеждане на търг при сключване на договор за наем за медицинските кабинети в сградата на бившата Стоматологична поликлиника. И тъй като получих отказ (де факто), реших да стартирам нова петиция с това искане със следните мотиви: 

1.Тръжните процедури са нормална практика, когато става въпрос за отдаване под наем на площи за търговска дейност, но медицинските кабинети са с друг статут защитен от закона за лечените заведения.

2.От друга страна медицинските услуги и обществено здраве са по-важни за обществото, от повечето търговски и производствени дейности, и е недопустимо бъдат излагани на риска на тръжните процедури.

3.Никъде в България не съществува подобна практика, договори за наем на лекарски кабинети в сгради, които са общинска собственост да се разиграват на търг, което е още един аргумент, че тази срамна практика в сградата на бившата Стоматологична поликлиника трябва да бъде прекратена!

4. Непрекъснато чувам коментари от пациенти: - „В Русе няма лекари.“, а от друга страна се създават непреодолими трудности пред един добър лекар да започне, да поддържа и да развива своята практика в Русе. Аз например бих могъл да инвестирам в още  апаратура и да наема повече персонал, но несигурността в бъдещето, ме демотивира да осъществя тези свои планове.

5.Не знам какви са причините за упоритият отказ на местната власт, да прекрати тази порочна практика. Може би е в полза на мои конкуренти, някои от които са доста влиятелни? Или пък прави услуга на големите играчи на пазара на здравни услуги (болници и поликлиники) с цел младите лекари  да бъдат пренасочени там. Или пък от чист инат? При всички случаи обаче, това не е в интерес на пациентите от град Русе! 

6. В крайна сметка смятам, че в България и в частност в гр.Русе, ако искаме да имаме добро здравеопазване и достатъчен избор на добри лекари, трябва да се борим активно за това, така че ако желаете да подкрепите моето предложение, можете да го направите като се подпишете в електронната петиция тук!

 

IMG_00112.jpeg

 


Д-р Румен Петков - ревматолог в гр.Русе    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Д-р Румен Петков - ревматолог в гр.Русе да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...