За отмяна на търговете за наем на лекарските кабинети в бившата Стоматологична поликлиника в Русе.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...