За осъвременяване на услугите на „Български пощи“ ЕАД

От името на клиенти на Български пощи по повод преустановяването на проследяването на пратките за САЩ от USPS , заради НЕ осъвременените услуги, предлагани от страна на „Български пощи“ ЕАД .

С нарастващото потребление и консумация на онлайн търговията, ние, потребителите на международни онлайн платформи за търговия и собственици на сайтове за онлайн търговия, в качеството си на клиенти на „Български пощи“ ЕАД сме изключително обезпокоени от невъзможността да предоставим качествена услуга на клиентите си, включваща проследяване на пратките, както за наша, така и за тяхна сигурност, спокойствие и комфортно пазаруване.

Реномето и добрата ни търговска репутация са изложени на риск от вече създадените обстоятелства.  

Затова настояваме пред съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД за осъвременяване и актуализиране на услугите предлагани от „Български пощи“ ЕАД  до необходимите нива, в защита на интереса ни като потребители и осигуряване на възможност за онлайн „проследяване“ (tracking) на всички видове изходящи международни пратки.  

Настояваме да предприемете необходимите действия и договаряния, за да можем да ползваме адекватно на съвремените ситуации проследяване на изходящите ни международни пратки.  

Настояваме да обърнете сериозно внимание на този проблем и да вземете всички необходими мерки за трайното му и бързо решение.  

С уважение:

Ваши клиенти


Български онлайн търговци    Свържете се с автора на петицията