В защита на Асен Александров - директор на 51 СУ „Елисавета Ба

ПОЗИЦИЯ

На членовете на Училищното настоятелство
на 51 СУ „Елисавета Багряна” – София

Ние, членовете на Училищното настоятелство на 51 СУ „Елисавета Багряна” – София, категорично не приемаме опита за злепоставяне на директора на училището г-н Асен Александров в медии, собственост на една определена издателска група.
Публикуваните вулгарни снимки и внушения са показателни за морала и душевното състояние на авторите им и говорят за липсата на всякакви професионални норми и етика във въпросните медии.

Публикуването на подобна невярна информация злепоставя честта, достойнството и доброто име не само на г-н Александров, но и на училището като институция.
51 СУ „Елисавета Багряна” е едно от елитните и реномирани училища не само в София, но и в цялата страна и няма да допуснем подобна гавра с мястото, което сме избрали за образованието на нашите деца.
Под ръководството на г-н Александров 51 СУ „Елисавета Багряна” достигна завиден рейтинг, нашите деца са сред първите в олимпиади, състезания и класации за гимназии и университети.
Материалната база също се обнови през годините на неговото ръководство и въпросният проект за обновяване на кабинетите по природни науки е спечелен в прозрачен конкурс и силна конкуренция с десетки училища.

Очевидно е, че опитът, авторитетът и позицията на съветник в Министерството на образованието са направили г-н Александров фактор в обществото и това е довело до усилията да се изфабрикуват манипулирани снимки, придружени с неверни внушения и непроверени „факти”.

Оставаме да тежи на съвестта на авторите и на собствениците на въпросните медии доколко в името на политиката си струва да се жертва репутацията и доброто име на един достоен човек, който през целия си съзнателен живот е работил за образованието и възпитанието на децата.

За нас е чест, че г-н Александров е директор на училището, в което учат нашите деца. С пълна вяра в морала и достойнството му даваме нашата подкрепа, включително и с юридическа помощ, за да може клеветниците и авторите на подобни пасквили да си получат заслуженото.

Членовете на Общото събрание
на Училищното настоятелство
на 51 СУ „Елисавета Багряна”