За гражданско участие и дългосрочни реформи в сектор "Сигурност"

Настоящата петиция е в подкрепа на искането за дългосрочни реформи в сектор „Сигурност“  само и единствено след обсъждане и консултиране с граждански, синдикални и професионални организации.

 

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Министъра на вътрешните работи

До Министъра на отбраната

До Председателя на Народното събрание на Република България

До всички политици и партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

                                                                                      

Уважаеми Дами и Господа,

 

            Липсата на дефиниция и дългосрочна стратегия за развитието на сектор „Сигурност“ създава предпоставки за употреба на институциите и техните служители не по предназначение и съгласно законите на Република България, а като инструмент за постигане на определени политически цели.           


            Реформите и структурните промени в системата, извършвани от всяко поредно правителство, са парцелирани, не повишават качеството на услугата „сигурност“, жертват служителите; важни решения се вземат без участие на граждански организации и без широк обществен дебат, най-често без дори да бъдат предварително информирани гражданите, които в крайна сметка плащат за тази услуга.

            Честите случаи на безпринципното кадруване на политическа основа ерозират доверието в професионализма в системата като цяло,  създават опасност от подмяна на работната задача на Сектора,  усещането, че ръководният състав е избран не на база умения и знания, а на база на връзки и политическа протекция, силно демотивира редовите служители.

 

Настояваме за:

1.   Спешно уточняване на дефиниция и разработване на дългосрочна стратегия за реформиране и развитие на сектора „Сигурност“.

2.   Прекратяване на порочната практика да се вземат важни за обществото решения по непрозрачен начин, на тъмно и без широк обществен дебат.

3.  Включване на представители на граждански и професионални организации в обсъждането, планирането и реализирането на мерки, свързани с реформирането и развитието на сектора.


Фондация "Общество и сигурност" и Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните р    Свържете се с автора на петицията