Циганите, вън от БЪЛГАРИЯ!!!

ВЪН от България!

Няма място за Вас в нашата неповторима държава!

Споделяйте петицията, моля!