СПАСЯВАНЕ НА МЕЧКА С ИМЕ SWIMMY, КОЯТО ПОСЕЩАВА БАСЕЙНА НА LIFT SOPOT

С настоящата Петиция, Ви приканваме за подкрепа на нашето обръщение към  Министри. 

ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ

П Е Т И Ц И Я

ИНИЦИИРАНА ОТ: Lift Sopot, Gelato & Latte  

ОТНОСНО: ЗАПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДИВИ ЖИВОТНИ-МЕЧКИ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ И ЗАПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

С настоящата Петиция, Ви приканваме за вземане на Решение, което да е в синхрон с хуманното отношение към животните. Дивите животни - мечки, скъсяват дистанцията с човека, поради промени в климатичните условия, обусловени от липсата на дъжд, недостиг на храна в горите, както и нарушаване на тяхната естествена среда за живот от страна на хората. Мечката, посетила обекта в гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, не е проявила агресия и е видимо спокойна. Считаме, че тя не представлява опасност за живота и здравето на населението, поради което смятаме, че правилното решение на възникналата ситуация е упояване или улавянето ѝ в нетравмиращ капан, след което да бъде преместена в друг подходящ за живеене район. В това предложение, ние получаваме подкрепа от обществени организации, като спортни клубове, както и от нашите последователи във Facebook и Instagram страниците. Напълно разбираме, че Вие имате и по-важни задачи, но молим да обърнете внимание и да съберете комисия от представители на Община Сопот, РИОСВ, Изпълнителна агенция по горите и останалите Държавни институции, които имат отношение към запазване на биоразнообразието в Република България. Нашата молба е да бъде взето решение за преместване на мечката в по-подходящи условия и да не допуснем достигането на необратими обстоятелства. Този въпрос има голям обществен резонанс. Вие можете да наблюдавате неговото развитие във Facebook и Instagram страниците на Lift Sopot, както и на Gelato&Latte.

С Уважение,                                                              

Екипът на Lift Sopot, Gelato&Latte

гр. Сопот /  гр.София                                                                   01.11.2019 г.                                                                                             

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Lift Sopot, Gelato&Latte да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...