СПАСЯВАНЕ НА МЕЧКА С ИМЕ SWIMMY, КОЯТО ПОСЕЩАВА БАСЕЙНА НА LIFT SOPOT

С настоящата Петиция, Ви приканваме за подкрепа на нашето обръщение към  Министри. 

ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ

П Е Т И Ц И Я

ИНИЦИИРАНА ОТ: Lift Sopot, Gelato & Latte  

ОТНОСНО: ЗАПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДИВИ ЖИВОТНИ-МЕЧКИ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ И ЗАПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

С настоящата Петиция, Ви приканваме за вземане на Решение, което да е в синхрон с хуманното отношение към животните. Дивите животни - мечки, скъсяват дистанцията с човека, поради промени в климатичните условия, обусловени от липсата на дъжд, недостиг на храна в горите, както и нарушаване на тяхната естествена среда за живот от страна на хората. Мечката, посетила обекта в гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, не е проявила агресия и е видимо спокойна. Считаме, че тя не представлява опасност за живота и здравето на населението, поради което смятаме, че правилното решение на възникналата ситуация е упояване или улавянето ѝ в нетравмиращ капан, след което да бъде преместена в друг подходящ за живеене район. В това предложение, ние получаваме подкрепа от обществени организации, като спортни клубове, както и от нашите последователи във Facebook и Instagram страниците. Напълно разбираме, че Вие имате и по-важни задачи, но молим да обърнете внимание и да съберете комисия от представители на Община Сопот, РИОСВ, Изпълнителна агенция по горите и останалите Държавни институции, които имат отношение към запазване на биоразнообразието в Република България. Нашата молба е да бъде взето решение за преместване на мечката в по-подходящи условия и да не допуснем достигането на необратими обстоятелства. Този въпрос има голям обществен резонанс. Вие можете да наблюдавате неговото развитие във Facebook и Instagram страниците на Lift Sopot, както и на Gelato&Latte.

С Уважение,                                                              

Екипът на Lift Sopot, Gelato&Latte

гр. Сопот /  гр.София                                                                   01.11.2019 г.                                                                                             

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Lift Sopot, Gelato&Latte да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )