Отменете запрещението за хора с увреждания в България

Днес, на хиляди хора с увреждания в България не се позволява да участват в обществото. Не им е разрешено да работят, да се женят, да гласуват, да са свободни. Всичко се решава вместо тях. Това се нарича запрещение. 

За хората, които живеят в институция, това се усеща особено силно - те нямат право на избор на храна, на избор на облекло, на достъп до собствени средства, нито да бъдат информирани и да дават съгласие за лечението си. Няма значение дали имат мнение. Никой не ги пита.

Всеки човек, независимо дали има увреждане и колко сериозно е то, има желания и предпочитания. Те трябва да бъдат признавани и зачитани, независимо от проблемите в комуникацията. Запрещението е вид социална смърт. То “инвалидизира” много повече от увреждането. 

Алтернативата на запрещението се нарича подкрепено вземане на решения. Не друг да решава всичко вместо човека с увреждане, а с подкрепа той взема решенията, които го засягат. 

Ние искаме отмяна на текстовете от Закона за лицата и семейството от 1949, по силата на който все още съществува запрещението в България. Искаме приемане на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа, който да дава възможност за въвеждане на мерки за подкрепа. Законодателното въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения ще позволи на хората с увреждания да застанат начело на живота си, да са част от обществото, да решават, следователно – да бъдат.

Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени. Тя е ратифицирана от България още през 2012 г., което задължава държавата да промени законодателството си. Запрещението обаче продължава да съществува.

Променете Закона сега!

Петицията ще внесем в Народното събрание, когато такова заработи устойчиво. Ще настояваме това да е сред приоритетните теми в новия парламент. Подкрепете петицията и нека заедно припомним на бъдещите управляващи, че хиляди хора с увреждания в България имат право на достоен живот. Първата стъпка е признаване на тяхната равнопоставеност редом с всички останали хора в обществото – като се отмени режимът на запрещението и се приеме Законът за физическите лица и мерките за подкрепа.

 

***

Повече информация може да видите на www.bornready.me

Това е сайтът на кампанията Родени Готови, чрез която разпространяваме петицията. В кампанията са включени различни хора с увреждения от България, които се застъпват за правата си.  

Подкрепете_ни_(1).png


Български център за нестопанско право    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Български център за нестопанско право ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...