Петиция за референдум за обявяване на ДПС като противоконституцио

До Президента на Република България

До Народното събрание на Република България

 

Уважаеми дами и господа,


Ние долуподписаните български граждани на Република България се обявяваме против съществуването на партия ДПС като конституционна. Въпросната партия е на етническа основа, създавайки изострени отношения на етносите към останалите граждани на Република България. В същото време тази партия е съществена част от Народното ни събрание при вземане на решения, действайки в интерес на въпросните етноси, а не на целия българския народ. Според нас е по-добре партия ДПС да се обяви за противоконституционна, незащитаваща демократичния характер на страната ни и създаваща противоречия на етническа основа.  Искаме референдум, при който българският народ да реши до колко е конституционно съществуването й.

Надяваме се, че нашето волеизявление ще бъде взето предвид и референдум ще бъде направен!

 

 

Искам да упомена, че след като се подпишете трябва да потвърдите подписа от email-a си!