Против даването на земеделски земи на ползватели

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те предвиждат необработваеми земи бъдат разпределяни административно на различни ползватели. Това е в разрез с Конституцията на Република България - чл. 17, ал. 3

Чл. 17. (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.

 

(2) Собствеността е частна и публична.

 

(3) Частната собственост е неприкосновена.

 

С промените в Закона държавата ще "администрира" неизползваемите земи и ще ги дава на ползватели!