Да спасим село Богданлия от бетона!

Политика за поверителност за петицията "Да спасим село Богданлия от бетона!"

Администратор на данни

Вяра Младенова

Свържете се с автора на петицията

Свържете се с автора на петицията

Промени в нашата политика за поверителност

Нашата политика за поверителност може да бъде актуализирана от време на време. Препоръчваме Ви да го преглеждате периодично.

Как обработвате личните ми данни, когато подписвам петиция или редактирам подписа си?

Какви лични данни за мен обработвате и как ги събирате?

 • Лични данни, които предоставяте сами
  • Първо име
  • Email адрес

Какви са законовите основания и целите за обработване на лични данни за мен?

 • Вашето съгласие за тези цели:
  • Да показва публично името, града, държавата и коментара на подписаното лице онлайн на страницата за подписи.

Обработката на личните ви данни се основава на собственото ви съгласие, като имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

За колко време ще съхранявате личните ми данни?

Задържа се толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целта на петицията. Авторът на тази петиция е задължен по силата на споразумението за обработване на данни да извършва годишен преглед с цел установяване дали все още съществува правно основание за продължаване обработването на личните данни на подписалите лица.

Обработващи данни

 • Peticiq.com (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Peticiq.com.

Права на субектите на данни

 • Право на получаване на информация относно обработката на техните лични данни
 • Право на достъп до техните данни
 • Право на коригиране на техните данни
 • Право на изтриване на техните данни и да бъдат забравени
 • Право на ограничаване на обработването на техните данни
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение срещу обработването на техните данни
 • Право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработкаПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...