Да спасим село Богданлия от бетона!

Ние, жителите на село Богданлия и всички, милеещи за българската природа и животновъдство се противопоставяме на незаконно взетото от Община Елин Пелин Решение 102, от заседание на ОС-Елин Пелин, проведено на 25.01.2024г., Протокол 5 по т.21 от дневния ред, за промяна предназначението на имоти, публична общинска собственост, представляващи постоянно затревени площи, и урегулирането им с цел "жилищно строителство".

Цялата информация можете да намерите във видеото: https://www.facebook.com/share/v/W5FwS6jms5YtVz9G/

Предложението за застрояване е направено на базата на изфабрикувана информация и по предложение на кметски наместник, който няма право да прави такива предложения от името на жителите на селото, без тяхно знание или съгласие.

С едно решение унищожават още едно парче от и без това малкото останала природа около столицата ни, с апетит да застрояват преливната зона на река Габра, рискувайки човешки животи и същевременно лишават от поминък единствения малък семееен бизнес в селото - животновъдната ни ферма.

Вместо да осигури на селото ни базови условия, които да привлекат обратно собствениците на имоти или да направят имотите за продажба по-конкурентни като ни осигурят асфалтирани улици, канализация и непрекъснато водоподаване и електрозахранване, общинския съвет на Елин Пелин иска от село 200 декара със 100 жители да бетонират други 200 декара (с потенциален капацитет повече от 1000 души), които да бъдат застроени за сметка на природата, поминъка и нормалното съществуване на жителите на селото.

Помогнете ни да спасим красивата природа на село Богданлия и единственият животновъден обект на селото ни като се подпишете под тази петиция и я споделите с приятели.

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Вяра Младенова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...