искаме справедливо наказание за убиеца на Петьо от Панагюрище