Искане за повторен анализ относно организация по сливане на групи в детските градини на територията на Район „Изток“ във връзка с ремонт на 30 ДГ „Радецки“

Със съобщение от 10.01.2020г., публикувано в интернет страницата[1] на Столична община, район Изгрев е посочено, че от 10.02.2020 година ще стартират строително-ремонтни дейности в детска градина № 30 „Радецки“, като децата, ще бъдат преместени към други детски градини в район „Изгрев“, а именно ДГ № 34 "Брезичка" и ДГ № 49 "Радост".

На първо място считаме, че обединението на групите от посочените детски градини е незаконосъобразно. Като част от системата общинските детски градини на територията на Столична община, подобно сливане следва да се извърши въз основа на административен акт, какъвто в случая липсва и не е издаден, или поне не е сведен до нашето знание-родителите на децата. Това опорочава предстоящото сливане, както по отношение на неговата законосъобразност, така по отношение на целесъобразността на планираните действия.

На следващо място, предстоящото сливане ще наруши редица санитарни, хигиенни, здравни и други изисквания спрямо дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. За част от децата е предвидено пребиваване/оцеляване в следващите 12 месеца в музикални и спортни салони на детските градини. Според ал. 5 на чл. 10 от НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини общата площ на помещенията спалня и занималня трябва да осигурява най-малко 4 кв.м на всяко дете. Предстоящото сливане не само ще е в разрез с това правило, но и ще създаде реална опасност за нормалното развитие и възпитание на децата, за техния надзор от служители в детската градина и ще е предпоставка за физически увреждания.

     Считаме че следва да се вземат адекватни и обмислени мерки, това нещо да не се случи.

Следва да се извърши анализ и на последиците от събирането на двойно повече деца в предвидените минимални пространства необходими за 1 дете, по време на годината, в което има грипна епидемия, увеличаване на честотата на респираторните заболявания и др.

[1] http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:rekonstruktziya-na-dg-30-radetzki&catid=15&Itemid=171

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Величка Кънева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook