"За" промяна на обучението на магистри ПНУП-4


  • Моля, подпишете за да изискваме онлайн обучение

Димитринка Димитрова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Димитринка Димитрова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...