Петиция до "Национален Фонд Култура" за удължаване на срокът за кандидатстване по програма "Дебюти" 2022г.

На 22.07.2022г, "Национален Фонд Култура" публикува нова сесия на програмата "Дебюти" с краен срок за кандидатстване 12.08.2022г. Подписалите се в тази петиция независими културни дейци, артисти и други загрижени лица намираме този срок за крайно недостатъчен.

В изминали издания на програмата от предходни години срокът беше поне два месеца. През 2021г. периодът за кандидатстване беше от 23.02.2022 до 28.04.2022 а през 2020г. е бил от Февруари чак до Август. Решението  срокът на регулярна програма да бъде намален на повече от половина спрямо предходната сесия е нелогично и тревожно.

Очакването да се изгради проект спрямо целите и правилата на програмата и всички нужни документи, планове, бюджети и материали да бъдат изготвени с максимална точност и коректност, в триседмичен срок, е нереалистично. Особено за направления, които ще изискват голяма екипна работа, този срок граничи с невъзможен. Това на свой ред създава и неравнопоставеност между различните направления по програмата.

За предварителна подготовка не може да се говори, защото периодът не съвпада с упоменатото в индикативната програма на Фонд култура. Там стартът на програмата беше обявен от 15ти Май до 30ти Юни. Последваха и други промени в началната дата, които се оказаха неверни, но за съкращаване на срок не е ставало дума. Тази начална дата и срокът не бяха споменати и по време на общественото обсъждане от 23.06.2022г. Това означава че програмата е публикувана изненадващо.

Подписалите се в тази петиция загрижени лица молят ръководството на "Национален фонд Култура" да удължи срокът за кандидатстване на минимум два месеца, както беше в предходната сесия от 2021ва година.


Загрижени Културни дейци и артисти    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Загрижени Културни дейци и артисти да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...