Отворено писмо до Министерство на земеделието и храните

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

До ръководителите на:

Министерство на земеделието и храните

ДФ „Земеделие” – РА

 

Уважаеми

г-н проф. Димитър Греков – Министър на земеделието и храните,

г-н Явор Гечев – Заместник Министър на земеделието и храните,

г-н Мирослав Николов – Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” – РА,

 

С настоящето писмо искаме да изразим притеснението си относно бъдещето на младите хора в България, които искат да се занимават със земеделие.  Ние искаме да останем в България, да се развиваме в областта на земеделието и да допринасяме и за развитието на земеделския сектор. До този момент обаче срещаме само съпротива от страна на представляваните от Вас институции!

 

Намираме посочените по-долу неясноти за крайно притеснителни:

 

1. На 10.02.2014 г. наш колега е провел разговор с г-жа Ива Павлова от ДФЗ, която му е заявила, че от оценката на подадените проекти на млади фермери в края на 2013 г. ще бъдат премахнати точките за Агроекология, тъй като тази година няма да има отваряне на мярка 214. Ако това бъде направено и точките не бъдат ребалансирани, ще се ощетят всички земеделски производители, които имат заявени такива намерения и техният рейтинг ще бъде един от най-ниските!

Не смятате ли, че проектите за биологично земеделие и отглеждане на изчезващи местни породи животни са приоритетни и че трябва да бъде намерено адекватно решение те да не получат по-нисък рейтинг спрямо действащите в момента условия?

Настояваме промяната на точкуването да стане по открит начин и в диалог с фермерите. Да бъде в съответствие с истинските приоритети на Държавата за развитие на земеделието. Не искаме да бъдем поставени за пореден път пред свършен факт!

 

2. В края на 2013 г-н Явор Гечев и проф. Димитър Греков обещаха, че мярката за подпомагане на млади фермери ще стартира първа през месец май, 2014 година. Ние приветстваме това обещание и се надяваме то да бъде изпълнено, но искаме да получим навременна информация за условията, по които ще се кандидатства, както и конкретна дата за началото на приема.

Настояваме това да стане в адекватен срок – до 20.03.2014, за да имаме възможността да подготвим стопанствата и проектите си съгласно новите изисквания на мярката. Това е особено важно за нашите колеги – производителите на плодове и зеленчуци, тъй като те трябва навременно да подготвят площите си, както и необходимия разсад.

 

3. В последните няколко седмици, г-н Явор Гечев постоянно дава изявления в медиите, че няма да „покаже” новата Програма за развитие на селските райони преди да бъде завършена, защото според него „половината държава ще се тресе в договориране на проекти”. Смятаме този подход за крайно неприемлив, тъй като ограничава правото ни за равен достъп до информация!

В момента текстове на Програмата и проекто-наредбите биват споделяни с определени хора и организации, което дава възможност на определени лица да имат достъп до тази информация. Този подход ни навежда на мисълта, че така наречените „вътрешни хора” ще бъдат поставени в облагодетелствано положение и ще могат да подготвят проектите си, докато ние – обикновените стопани – ще трябва да се справяме в последния момент.

Сами разбирате, че по този начин НЕ СЕ СЪЗДАВАТ равни условия за всички, а напротив– облагодетелстват се определени хора! Настояваме всички текстове на Програмата да бъдат споделяни НАВРЕМЕННО със всички заинтересовани страни, а не само с някои „удобни” и „свои” хора или организации!

 

 

 

В последната една година похарчихме хиляди левове, за да се подготвим за кандидатстване, а накрая останахме излъгани. През цялата година бяхме уверявани, че мярката е важна за Министерството и че ще стартира. Това даде допълнителен стимул на много от нас да разработят своите проекти, а в крайна сметка мярката стартира с бюджет за едва 400 проекта и то след като протестирахме няколко пъти!

С този начин на работа, Министерството на земеделието и храните постоянно ни налага да се борим за правата си на субсидиране. Ние нямаме желание, време и възможности да организираме протести, протестни декларации, петиции и прочие, но явно това е единствения начин да привлечем вашето внимание!

В случай, че не се изпълнят нашите искания за обективно и честно приоритизиране на текущите проекти по мярка 112, за прозрачност, за навременно информиране и равни права на всички, категорично заявяваме, че ще търсим правата си по всички възможни законови пътища. Ще организираме нови протести и гражданско неподчинение, ще сезираме и Европейската комисия за непрозрачния начин на създаване и обсъждане на новата Програма за развитие на селските райони и за ощетяването на фермерите със заявени намерения за кандидатстване по мярката за Агроекология.

Надяваме се, че ще се вслушате в нашите искания и ще допринесете за създаване на нормални условия за развитие на земеделските стопанства в България. В противен случай, много от нас ще останем разочаровани за ПОСЛЕДЕН ПЪТ и ще изберем единствения алтернативен начин за развитие – да напуснем България и да търсим възможности за по-добър живот в чужбина.

 

 

С уважение:

Младите фермери на България

13.02.2014

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Младите фермери да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...