За промяна на формата на НВО по математика за 7 клас

ДО Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

 

Към Вас се обръщаме като родители на деца – ученици в 7 клас. С настоящото писмо бихме искали да изразим несъгласието си с формата на НВО по математика за 7 клас.

Сегашният начин на провеждане на НВО по математика предвижда разделяне на 2 части, като в първата част се очаква решаване на 20 задачи за 60 минути (по 3 минути на задача), а във втората част - на 3 задачи за 90 минути. Времето за работа в първи модул е крайно недостатъчно за по-голямата част от учениците. Това предпоставя тяхното ощетяване, защото не отчита когнитивните им и психологически особености и намалява прецизността при оценяването на познанията. НВО трябва да е проверка преди всичко на уменията за мислене и знанията, придобити в целия прогимназиален етап. Недостатъчното време за преглед или поправка ще представи добре предимно по-бързите и приспособими ученици, за сметка на тези, които макар и с достатъчно знания, работят по-бавно. Не намираме разумни аргументи за настоящото разпределение на задачите по математика в два модула.

За разлика от математиката, НВО по БЕЛ е система от два коренно различни изпита - проверка на компетентности по БЕЛ и проверка на езикови и писмени умения в изграждането на текст - преразказ по непознато произведение. Разделянето на НВО по математика на два модула само с цел уеднаквяване на формата при двете учебни дисциплини е несправедливо към децата.

Поради това предлагаме да обсъдите промяна на формата на НВО по математика още за настоящата учебна година. Сливането на двете части на НВО по математика справедливо би равнопоставило двете категории на оценяване – тази на знанието и тази на умението да се представиш и да работиш бързо под напрежение. Алтернативен вариант за промяна е намаляване на броя на задачите в първата част за сметка на втората част от изпита (18 задачи с избираем отговор в първа част за 60 минути и 5 задачи с нарастваща сложност във втора част за 90 минути).

По този начин ще бъдат постигнати максимално на целите на НВО, съгласно чл. 44 ал.1 и ал.3 от Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на  учениците. В сегашния формат на НВО по математика оценката на знанието е на заден план, а по-голяма тежест се дава  на бързината и представянето.

Предложените два варианта за промяна на изпитния формат по математика ще осигурят на учениците достатъчно време за обмисляне, решаване и проверка на задачите, което ще им даде възможност да покажат в максимална степен знанията си.

Вярваме, че ще вземете предвид доводите ни по темата и ще обърнете внимание на предложенията ни за промяна във формата на НВО по математика.

В очакване на отговор, оставаме с уважение.

 

П.П. Официално писмо до министъра на образованието и науката със същия текст е внесено в деловодството на МОН на 15.01.2020 и очаква отговор. Подкрепете го и вие като подпишете петицията онлайн!

000114.jpg


Родителска инициатива    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Родителска инициатива да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...