Малка или голяма е нуждата от нови училищни тоалетни?

Огромна част от българските ученици прекарват между пет и седем часа в училище, без да използват тоалетната, защото в нея няма вода, тоалетна хартия, сапун или вратите не се затварят. Лошото състояние на училищните санитарни възли води до изключително сериозни рискове за здравето на децата – от възпаления на отделителната система и дехидратация до инконтиненция и рак на дебелото черво.

Отправяме искане към Министерство на здравеопазването за въвеждане на стандарт за това как трябва да изглеждат училищните тоалетни, както и към Министерство на финансите за отпускането на целеви средства за ремонтирането им. Нашите деца имат право да са здрави!

Повече информация на www.nmd.bg

 


Национална мрежа за децата    Свържете се с автора на петицията