ДА СПАСИМ КОТЛЕНСКАТА ГОРА!

Скъпи съграждани, настанало е време разделно!

От Министерството на земеделието, храните и горите има издадена заповед за намаляне района на дейността на “Държавно горско стопанство Котел” и създаването на “Държавно горско стопанство Кипилово”, която трябва да влезе в сила от 01.06.2019 г. В границите на новосъздаденото стопанство е предвидено да попаднат отдели, които винаги са били котленски(“Зеленич” и “Брязовец”). Случващото се е един необоснован и неаргументиран ход, носещ след себе си много последствия преди всичко за населението на Котел и околните села( 13993 по постоянен адрес), разчитащо на “ДГС Котел” за снабдяване с дърва за отоплителния сезон.

Нека обединим усилия в общата кауза! Нека не допуснем тази несправедливост да стане факт! Котленци, бъдете достойни последователи на своите предци - най- будните възрожденци в българската история!

0-02-05-3ee8d9f76759e841892caf5591e856b647407c18ea426e02d905e58e6629df20_82fdea1a.jpg