За сваляне на имунитета на Волен Сидеров

Quoted post

Жоро

#3

2013-06-17 13:31

Волен не може да бъде осъден. Веднага ще бъде оправдан поради невменяемост.

Отговори


Гост

#189 Re:

2013-06-19 09:25:50

#3: Жоро -

длъжни сме да опитаме


Гост

#386 Re:

2013-06-24 12:07:24

#3: Жоро -

Евалата за тоя коментар!


Гост

#402 Re:

2013-06-27 13:28:57

#3: Жоро -

ПО ПОВОД ИЗКАЗВАНЕ КЪМ ЖУРНАЛИСТИ "ЖРИЦИ НА ЛЮБОВТА. ХАЙДЕ ПРОКУРОРИ,ДЪРЖАВНИЦИ И ВЛАСТВАЩИ-СВЪРШЕТЕ СИ РАБОТАТА
Насилието е осъдимо от морална гледна точка. Насилието превръща хората в обекти и средства, то унижава и поражда всички форми на дехуманизация, за да стигне до отчуждение и неизбежно самоунищожение.Насилието по форма на изразяване е най-примитивната агресия. Върху произхода на явлението агресия влияят различни фактори, като наследствеността, генетичното, психологическото и културно влияние. Структурите на централната нервна система, хормоналните механизми, както и социалните модели на поведение оказват своето влияние и имат значение за агресията. Агресията е всяка форма на поведение, целящо да нарани или навреди на друго живо същество, което е мотивирано да избегне това третиране. 
Чл. 146. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие, се наказва за обида с лишаване от свобода до шест месеца или с глоба до три хиляди лева. В този случай съдът може да наложи и наказание обществено порицание.

Чл. 147. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с лишаване от свобода до една година или с глоба до пет хиляди лева, както и с обществено порицание. 
(2) Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.

Чл. 148. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г.) За обида: 
1) нанесена публично; 
2) разпространена чрез печатно произведение или по друг начин; 
3) на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му и 
4) от длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му, 
(изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) наказанието е лишаване от свобода до две години или глоба от хиляда до пет хиляди лева, както и с обществено порицание. 
(2) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г.) За клевета, извършена при условията на предходната алинея, както и за клевета, от която са настъпили тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до три години и обществено порицание.

 


Гост

#411 Re:

2013-06-27 14:08:45

#3: Жоро -

Само съд и затвор, как като е невменяем е народен представител

революцинер

#562 Re:

2013-06-28 06:47:41

#3: Жоро -

абсолютно вярно ;)


Гост

#671 Re:

2013-06-28 14:49:56

#3: Жоро -

Все си мисля, че трябва да опитаме. :)

Болен

#1049 Re:

2014-01-08 09:46:31

#3: Жоро - психичните отклонения не са основание за невинност, а основание за насочване към друго учреждение. Вместо затвор - лудница

 

Жоро, звучиш цинично

#1080 Re:

2014-01-09 16:11:08

#3: Жоро -

Искате да го обидите ли? Защо? Не ви харесва, че казва нещата с истинските им имена, а вие не можете да посочите нито една лъжа, изречена от него? Наивен ли сте или просто сте на работа?


Гост

#1099 Re:

2014-01-26 19:14:46

#3: Жоро -

много точно казано


Гост

#1114 Re:

2014-11-11 21:40:43

#3: Жо

БЪДЕТЕ БЪЛГАРИ

ЗАЩИТЕТЕ ВОЛЕН СИДЕРОВ!!!!

Nazi

#1332 Re:

2015-10-26 10:38:29

#3: Жоро -  

 И на мене вече ненормалните му изцепки ми идват в повече... не му е мястото в парламента,а на 4-ти километър!

Надя Попова

#1388 Re:

2015-10-26 15:21:15

#3: Жоро -  

 Мдаааааа, но поне пък могат да си го приберат да го лекуват в съответните заведения... И това е оптимистична прогноза.


Гост

#1427 Re:

2015-10-26 19:59:08

#3: като е невменяем, какво на майната си прави в парламента?! Да бе,,,верно, те там всички са невменяеми, то затова и са там. Боклуци долни! Стига хората са си затваряли очите, говорете и давайте пример какво е редно и какво не! Не замълчавайте за несправедливостите и за позорщината! Стига толкова! 

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook