Открито писмо до г-н Премиера по важен национален въпрос


Гост

/ #16

2012-03-24 15:03

Нека да се конкретизира за жените възрастта запенсиониране да е 55 г.,за мъжете 58 като им се запазва правото за още 6 години ,ако имат желание и сили да продължат.Делегираните бюджети са убиец за българското училище.Експериментът е неудачен,да се премине към друга по-ефективна форма полуделегираните бюджети,където има финансиране не така тясно обвързано с броя на учениците.