Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала


Гост

/ #127

2016-10-05 15:37

Защото закриването на метеорологочната станция е просто поредната малка стъпка от хилядите такива, имащи за цел да унищожат националното ни самоъзнание. Затова и противодействието срещу всяка на пръв поглед малка стъпка е изключително важно.