Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала


Гост

/ #24

2016-10-04 15:50

Дежурните на тази станция много пъти са помагали на бедстващи в района туристи.