Против драстичното увеличение на данъци и такси в Сливен


Гост

/ #21

2015-12-06 14:40

В кв"Даме Груев" бл.15,около блока ,където живея няма асвалтирани улици или изградени алеи(дупка до дупка,завали ли стават езера ),няма кофи за изхвърляне на сметта(ползваме кофите на околните блокове),от североизточната страна няма осветление и подземните гаражи не са обезопасени .